Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę 

Lepsza sytuacja bieżąca, lecz słabsze perspektywy na przyszłość –
najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

 

– Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację swoich firm. Ożywienie gospodarcze nabiera rozpędu, jednak napięta sytuacja polityczna na Wschodzie studzi optymizm oraz zwiększa niepewność dotyczącą przyszłości – takie wnioski płyną z najnowszego Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Pracodawców RP w kwietniu 2014 roku, Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 105,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 104,2 pkt w marcu. Pogorszeniu uległa jednak prognoza sytuacji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 131,0 pkt w marcu do 118,9 pkt w kwietniu.

 

Badanie jednoznacznie wskazuje na utrzymujący się optymizm przedsiębiorców co do przyszłości. Jego dynamika nie jest aż tak duża jak w poprzednim miesiącu, ale ocena przyszłości na poziomie 119 punktów oraz oczekiwania wzrostu portfela zamówień na poziomie 140 punktów nie pozostawia wątpliwości o jednoznaczności trendu oceny sytuacji.
Na tym tle zastanawiająco wygląda pogarszająca się sytuacja w zakresie zatorów płatniczych. W sytuacji rozpędzającej się gospodarki i pozytywnych oczekiwań przyszłości zatory powinny się zmniejszać. Jest to poważna rysa na ogólnym obrazie, którą trudno jest dzisiaj zdiagnozować, ale trzeba bacznie w kolejnych okresach obserwować
– Maciej Stańczuk, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP. ​

 

IOP_1.jpg

 

Jak wynika z badania, największym aktualnym problemem polskich przedsiębiorców, sygnalizowanym przez 26 proc. ankietowanych podmiotów, jest utrzymująca się presja cenowa. Ceny kupowanych przez firmy materiałów, energii i półproduktów również maleją, lecz w wolniejszym tempie, co negatywnie oddziałuje na rentowność przedsiębiorstw. Wyniki te potwierdzają dane GUS, świadczące o deflacji cen producenckich.

 

IOP_2.jpg

 

Nastąpiło również wyraźne pogorszenie sytuacji pod względem opóźnień w płatnościach – na wzrost skali tego zjawiska wskazuje 21 proc. uczestników badania. Ankietowane firmy sygnalizują również spadek poziomu zatrudnienia w kwietniu w stosunku do marca – w 11 proc. z nich zatrudnienie w nich wzrosło, podczas gdy w 16 proc. zaobserwowano odwrotną sytuację. W poprzednim miesiącu wartości analogicznych wskaźników kształtowały się natomiast na poziomach, odpowiednio 21 proc. i 13 proc. Sugeruje to, iż zaskakująco dynamiczny do tej pory spadek stopy bezrobocia może zostać w kwietniu w pewnej mierze wyhamowany. O nabierającym rozpędu ożywieniu gospodarczym świadczy natomiast dalszy wzrost liczby nowych zamówień, który jest sygnalizowany przez ponad 2/3 przedsiębiorstw. Ostatecznie przekłada się to na kontynuację poprawy klimatu biznesowego w Polsce.

 

Na uwagę zasługuje również zaobserwowany w kwietniu oraz prognozowany na kolejne okresy spadek stanu zapasów. Świadczy to pozytywnie o popycie na dobra oferowane przez przedsiębiorców oraz zwiastuje konieczność uzupełnienia stanów magazynowych w przyszłości, co może dodatkowo przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. ​

 

Należy ponadto zauważyć, że pomimo spodziewanego pogorszenia wyników w większości kategorii ujętych w badaniu, przedsiębiorcy oczekują jednak poprawy ogólnej sytuacji biznesowej, choć nie tak znacznej jak przed miesiącem. Na obniżenie tego wskaźnika wpłynęła napięta sytuacja polityczna za wschodnią granicą Polski, która już teraz bardzo niekorzystnie odbija się na kondycji międzynarodowych przewoźników drogowych oraz eksporterów produktów żywnościowych. Rosnąca niepewność sprawiła, że przedsiębiorcy nie są już tak pewni poprawy klimatu biznesowego w perspektywie półrocznej.

 

Najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców komentuje Maciej Stańczuk, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP

 

Uwagi oraz problemy zasygnalizowane przez członków Pracodawców RP w opcjonalnej części opisowej ankiety:

 

  • Pośrednicy finansowi wskazują na to, że nieprzewidziany wzrost marż bankowych na produkty kredytowe oraz postępująca konsolidacja na rynku bankowym wpływa na zmniejszenie atrakcyjności dostępnych produktów finansowych. W ich opinii, słabsza konkurencja sprawia, że oferty instytucji finansowych stają się droższe i mniej różnorodne.
  • Przedsiębiorstwa z sektora bankowości sygnalizują natomiast, że duży wpływ na wyniki sektora w 2013 r. miały większe niż przewidywano spadki stóp procentowych. Ponadto wyniki te były również determinowane dokonaną dwukrotnie w 2014 r. zmianą zaleceń KNF w zakresie rozpoznania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń przez banki.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w przyszłości. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 29-04-2014 Do góry