Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręW czerwcu niekorzystne tendencje odwróciły się – wynika z
najnowszego wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

Sytuacja bieżąca poprawia się zdaniem przedsiębiorców coraz szybciej. Możliwe więc, że pod koniec II kwartału obserwowane niekorzystne tendencje, które w pewnej mierze zagrażały kontynuacji ożywienia gospodarczego w Polsce, ulegają odwróceniu – tak wskazują wyniki czerwcowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W czerwcu 2014 roku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 105,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej – wobec 104,5 pkt w maju. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 116,2 pkt w maju do 120,9 pkt w czerwcu.

 

 IOP_20140624_1.JPG
 

 

Jak pokazują wyniki badania, sytuacja biznesowa polskich przedsiębiorstw poprawia się coraz szybciej – głównie za sprawą dynamicznego wzrostu liczby nowych zamówień. Pomimo to ankietowane firmy zaobserwowały niewielki spadek własnej aktywności zakupowej. Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy – zdając sobie sprawę z deflacji cen producenckich – odkładają większe zakupy na później, obecnie zaś chętniej wykorzystują zgromadzone wcześniej zapasy towarów, materiałów lub półproduktów. Tezę tę potwierdzają odczyty wskaźnika odnoszące się do sytuacji przyszłej – oczekiwany jest dynamiczny wzrost aktywności zakupowej, przy stopniowym odtwarzaniu stanów magazynowych. Aby zrealizować wszystkie zlecenia, firmy coraz częściej będą musiały zwiększać swoje wydatki.​

 

Pewnemu spowolnieniu uległa natomiast dynamika zatrudnienia – choć nadal wyraźnie utrzymuje się ona w strefie wzrostowej. Ponad 1/3 ankietowanych przedsiębiorców zamierza jednak zatrudnić nowych pracowników w ciągu najbliższego półrocza, co – uwzględniając ograniczenie planowanych zwolnień – przekłada się na znaczącą poprawę perspektyw dla polskiego rynku pracy. Możliwy jest więc spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w miesiącach letnich do poziomu poniżej 12 proc.

 

Uczestniczące w badaniu podmioty często wskazywały – również w opcjonalnej części opisowej – na utrzymującą się silną presję cenową po stronie klientów. Wciąż jednym z głównych utrapień polskich firm jest konieczność obniżania cen sprzedawanych przez siebie towarów lub usług, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich rentowność. Uporczywie utrzymujące się zjawiska deflacyjne coraz silniej negatywnie oddziałują na kondycję polskiego sektora przedsiębiorstw – powinno to zostać wzięte pod uwagę m.in. przez władze monetarne przy kształtowaniu polityki pieniężnej. Opóźnienia płatności nie są natomiast tak znaczącym problemem jak kilka miesięcy temu – dzięki wzrostowi portfela zamówień oraz wyraźnej poprawie koniunktury gospodarczej coraz mniej przedsiębiorstw ma problemy z terminowym wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań. Na wciąż znaczącą skalę zatorów płatniczych skarżą się jednak firmy będące kontrahentami spółek z branży budowlanej.

 

Podsumowanie oceny sytuacji bieżącej

 IOP_20140624_2.JPG

Podsumowanie oceny sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

 IOP_20140624_3.JPG

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu w przyszłości. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt – sygnalizuje to poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 24-06-2014 Do góry