Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW podjął czynności zmierzające do uruchomienia systemu rekompensat na wypadek zaistnienia konieczności wypłat rekompensat inwestorom


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 30 czerwca 2014r., na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwały stwierdzającej, że Dom Maklerski IDM S.A. nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.


W związku z powyższym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął czynności zmierzające do uruchomienia systemu rekompensat na wypadek zaistnienia konieczności wypłat rekompensat inwestorom – klientom Domu Maklerskiego IDM S.A. Zasady działania oraz uruchamiania systemu rekompensat zostały określone w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat.

Ostatnia aktualizacja: 02-07-2014 Do góry