Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręAutomatyczny rozrachunek w częściach od 4 sierpnia w KDPW

 

Od 4 sierpnia 2014 r. w ramach optymalizacji procesu rozrachunku transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje funkcjonalność automatycznego rozrachunku w częściach.
 
Automatyczny rozrachunek w częściach umożliwia rozrachunek instrukcji w części wyznaczonej wysokością dostępnego salda na koncie ewidencyjnym w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku i rozrachunek pozostałej części w kolejnych dniach.
Jest to usługa oferowana przez izby w ramach optymalizacji procesu rozrachunku. Automatyczny rozrachunek w częściach wpływa na zwiększenie płynności prowadzonych rozrachunków poprzez optymalizację rozrachunku transakcji w KDPW oraz zwiększenie płynności rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP.
 
- Dzięki rozrachunkowi w częściach zmniejszy się wolumen liczy zawieszeń rozrachunku, a tym samym obciążenia uczestników KDPW z tego tytułu. Ponadto uczestnicy KDPW uzyskają maksymalne wykorzystanie aktywów dostępnych na swoich kontach – powiedziała Iwona Sroka, prezes KDPW.
 
Funcjonalność ta sprzyja zmniejszeniu wolumenu zawieszeń rozrachunków, w przypadku braku na koncie depozytowym dostatecznej liczby walorów danego rodzaju pozwalających na dokonanie rozrachunku w całości, a co za tym idzie ma korzystny wpływ także na redukcję przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków.
 
Rozrachunek w częściach ma szczególne znaczenie dla izb rozliczeniowych, które kierują do KDPW zlecenia rozrachunku ustalone na bazie netto z wielu instrukcji rynkowych. Wykonanie rozrachunku w częściach, w przypadku niedoboru papierów wartościowych do rozrachunku całego zlecenia, pozwala na zmniejszenie wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu przeprowadzanych rozliczeń pomiędzy izbą, a jej uczestnikami.
 
Wraz z wdrożonym w KDPW_CCP również od 4 sierpnia 2014 r. nettingu w papierach  wartościowych usługa rozrachunku w częściach wpływa na poprawę obsługi banków i biur maklerskich – uczestników obydwu instytucji oraz zmniejsza koszty obsługi tych operacji, jak również znacząco usprawnia proces rozrachunku i rozliczeń.
 
To kolejne z projektów Grupy KDPW, które mają na celu wdrożenie na polskim rynku światowych standardów obsługi posttransakcyjnej, tak aby rodzimy rynek finansowy oferował rozwiązania dostępne w najbardziej rozwiniętych centrach finansowych świata.
Ostatnia aktualizacja: 04-08-2014 Do góry