Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​Netting w papierach wartościowych – niższe koszty rozrachunku

 

4 sierpnia 2014 r. izba KDPW_CCP wprowadziła mechanizm nettingu w papierach wartościowych, co w praktyce umożliwia generowanie przez KDPW_CCP do KDPW (lub innej izby rozrachunkowej) instrukcji rozrachunku  - do rozrachunku w papierach wartościowych lub/i środkach pieniężnych) z wszystkich operacji, uznających lub/i obciążających wskazane konto rozrachunkowe.
 
- Wdrożenie mechanizmu kompensacji (netting) oraz agregacji (netting kierunkowy) zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oznacza podniesienie standardów funkcjonowania procesu rozliczeniowego, powodując zdecydowane zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji – powiedziała Iwona Sroka, prezes KDPW_CCP.
 
Kompensacją świadczeń niepieniężnych albo zagregowanym rozliczeniem niepieniężnym obejmowane będą zobowiązania i należności niepieniężne wynikające z rozliczanych transakcji, o ile:
• uczestnik rozliczający wskazał ten sposób rozrachunku;
• rozrachunek tych transakcji ma zostać wykonany w tym samym terminie;
• papiery wartościowe będące przedmiotem tych transakcji są oznaczane przez Krajowy Depozyt tym samym oznaczeniem w systemie depozytowym (kod ISIN).

Zarówno kompensacja świadczeń niepieniężnych, jak też zagregowane rozliczenie niepieniężne, będą dokonywane wyłącznie w zakresie rozrachunku transakcji zarejestrowanych na kontach rozliczeniowych wskazanych przez uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji.
 
Udostępnienie usługi nettingu (w tym nettingu kierunkowego) nastąpiło w dniu 4 sierpnia br., oznacza to, że w praktyce nettingowi i rozrachunkowi w częściach będą podlegały wyłącznie instrukcje dotyczące transakcji gwarantowanych zawartych od 4 sierpnia 2014 włącznie.

Wraz z wdrożonym w KDPW, również od 4 sierpnia 2014 r., rozrachunkiem w częściach usługa nettingu wpływa na poprawę obsługi banków i biur maklerskich – uczestników obydwu instytucji oraz zmniejsza koszty obsługi tych operacji, jak również znacząco usprawnia proces rozliczeń i rozrachunku.
 
To kolejne z projektów Grupy KDPW, które mają na celu wdrożenie na polskim rynku światowych standardów obsługi posttransakcyjnej, tak aby rodzimy rynek finansowy oferował rozwiązania dostępne w najbardziej rozwiniętych centrach finansowych świata.
Ostatnia aktualizacja: 04-08-2014 Do góry