Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​Uruchomienie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych


1 października 2014 r. wejdą w życie zmiany do Regulaminu oraz Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Celem zmian jest uruchomienie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych, który ma służyć niedopuszczeniu do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, a także zapewnieniu zwrotu papierów wartościowych pożyczonych w ramach systemu pożyczek automatycznych.


Pożyczki papierów wartościowych zawierane w ramach tego systemu są:

  • negocjowane w zakresie niektórych parametrów umowy pożyczki, w tym m.in. czasu trwania pożyczki, wynagrodzenia dla pożyczkodawcy;
  • gwarantowane przez KDPW_CCP S.A. w zakresie zwrotu przedmiotu pożyczki pożyczkodawcy oraz zwrotu zabezpieczenia umownego na rzecz pożyczkobiorcy;
  • anonimowe – pożyczkodawca i pożyczkobiorca pozostają dla siebie anonimowi, zarówno w trakcie czynności poprzedzających zawarcie umowy pożyczki, jak i w czasie trwania umowy.

 


Szczegóły wprowadzanych zmian w piśmie do Uczestników z 16 września 2014 r.

Treść uchwał modyfikujących Regulamin oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW jest dostępna w zakładce Regulacje.

 

Ostatnia aktualizacja: 22-09-2014 Do góry