Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę6 października – zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

 

Od 6 października zmienia się cykl rozrachunkowy z dotychczasowego T+3 na T+2. Zmiana wpłynie na realizację praw inwestorów wynikających z posiadania akcji i innych instrumentów, jak np. wypłata dywidendy, wypłata odsetek i wykup obligacji, prawo poboru, wykup lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych, wygaśnięcia certyfikatów strukturyzowanych. Przede wszystkim jednak zmiana cyklu rozrachunkowego na T+2 pozwoli na skrócenie okresu finalizacji zawieranych transakcji.

 

Nowy cykl T+2 dotyczy następujących instrumentów:
•       Akcje
•       Prawa do akcji
•       Kwity depozytowe
•       ETF-y
•       Certyfikaty inwestycyjne
 
Dla pozostałych klas instrumentów cykl rozrachunkowy nie ulegnie zmianie (np. obligacje T+2 - bez zmian).
 
- Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 dostosowuje polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z zapisów rozporządzenia CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych), które w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. KDPW dostosowuje polski rynek i swoje rozwiązania do nowych regulacji już od 6 października 2014 r. – powiedziała Prezes KDPW Iwona Sroka.
 
 t3t2.PNG

 
Uczestnikom KDPW oraz KDPW_CCP zmiana pozwoli na skrócenie okresu utrzymywania depozytów zabezpieczających dla pozycji rozliczeniowych oraz da większe możliwości w zakresie pozyskiwania papierów wartościowych w celu przeprowadzenia pełnego rozrachunku.
 
Na dzień 8 października 2014 r. został określony odmienny, w stosunku do standardowo obowiązującego, harmonogram dnia księgowego, co wynika z faktu, że tego dnia w KDPW przeprowadzone będą rozrachunki z dwóch dni jednocześnie (dla transakcji zawartych 3 października <piątek> wg. schematu T+3, a dla transakcji wartych 6 października <poniedziałek> – zgodnie z cyklem T+2).
 
Więcej informacji w broszurze Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2. W publikacji pokazaliśmy także praktyczne przykłady, jak skrócony cykl rozrachunkowy może wpłynąć na decyzje dotyczące nabycia lub zbycia papierów wartościowych np. w związku z prawem do dywidendy, czy możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki.
 
Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki T+2.
Ostatnia aktualizacja: 03-10-2014 Do góry