Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręSpotkanie z udziałem Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego


W dniu 20 października br. w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z udziałem Pana Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego „Pożądany kształt nadzoru nad rynkiem finansowym”.

Organizatorem spotkania była Platforma Finansowa, która została powołana w 2013 r. w ramach organizacji Pracodawcy RP. Przewodniczącą Platformy Finansowej jest Pani Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.


Misją Platformy Finansowej jest stworzenie forum dialogu i współpracy firm, osób i organizacji na rzecz rynku finansowego oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Głównym celem działań Platformy jest wypracowywanie wspólnych inicjatyw, rozwiązań i postulatów w zakresie rynku finansowego, wspierających ten rynek i Członków Platformy. Jedną z inicjatyw Platformy Finansowej jest badanie koniunktury gospodarczej – Indeks Optymizmu Przedsiębiorców.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele infrastruktury rynku finansowego: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcze a także media ekonomiczne.


Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia byli: Pan Paweł Tamborski - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Jarosław Dominiak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Piotr Koziński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów.


W swoim wystąpieniu Pan Przewodniczący Andrzej Jakubiak nakreślił rolę Komisji Nadzoru Finansowego jako instytucji, która nie tylko podejmuje wszelkie działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ale także dba o rozwój tego rynku i poprawę jego konkurencyjności. Ważną kwestią w działalności organów nadzoru jest ich przewidywalność dla podmiotów nadzorowanych. Przewodniczący apelował także do środowiska rynku finansowego o to, aby aktywnie uczestniczyli w procesach legislacyjnych na poziomie europejskim.

 

Pani Prezes Iwona Sroka, podkreśliła wagę i wpływ europejskich regulacji na infrastrukturę całego rynku finansowego. Zwróciła także uwagę, że zmiany zachodzące w przepisach na poziomie europejskim są z reguły korzystne dla dużych, globalnych instytucji finansowych i nie uwzględniają specyfiki lokalnych rynków. Wspomniała o wadze powołania Marka Szuszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).


Dyskusja w gronie uczestników spotkania dotyczyła także takich zagadnień jak jednolita licencja bankowa, jej wpływ na sektor bankowy i branżę maklerską, rozwój rynku obligacji korporacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 21-10-2014 Do góry