Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręSytuacja bieżąca polskich firm zaczyna się pogarszać – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP


Październik przyniósł pierwszy w historii badania spadek wskaźnika oceny bieżącej sytuacji biznesowej poniżej granicy 100 punktów, co oznacza jej pogorszenie. Przyczyniło się do tego dalsze zmniejszenie popytu krajowego i zagranicznego, w połączeniu z utrzymującą się presją deflacyjną oraz narastającą skalą zjawiska zatorów płatniczych. Firmy wciąż wierzą jednak w powrót ożywienia gospodarczego, o czym świadczy nadal rosnący poziom zatrudnienia – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.


W październiku 2014 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 98,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 102,0 pkt we wrześniu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 108,7 pkt w poprzednim miesiącu do 106,2 pkt w październiku. Oba odczyty są najgorsze od marca 2014 r., kiedy zapoczątkowano badanie.

 

2014-10-29-IPO1.png

 

Przedsiębiorcy przestali odczuwać poprawę bieżącej sytuacji biznesowej swoich firm, której dynamika słabła już od połowy roku – w październiku nastąpiło wręcz jej pogorszenie. Wynika to z utrzymującego się od 3 miesięcy spadku liczby nowych zamówień. Słabnie zarówno popyt w kraju, jak i zapotrzebowanie, zgłaszane przez zagraniczne podmioty, na produkty i usługi oferowane przez polskie przedsiębiorstwa. W konsekwencji ograniczeniu uległa również własna aktywność zakupowa ankietowanych firm, co prowadzi do pogłębienia niekorzystnych tendencji. Tempo spadku stanów magazynowych maleje, co świadczy o zmniejszającej się aktywności zakładów produkcyjnych. Oddala się tym samym perspektywa rozpoczęcia cyklu odbudowy zapasów, który mógłby wspierać ożywienie gospodarcze w Polsce.


Pogarsza się też sytuacja dotycząca opóźnień płatności, chociaż tempo powiększania się skali tego zjawiska uległo w październiku nieznacznemu osłabieniu. Na wyniki finansowe przedsiębiorstw nadal negatywnie oddziałują spadające ceny sprzedaży wyrobów gotowych, przy jednoczesnym wolniejszym spadku cen kupna materiałów i półproduktów. Zaczynają jednak pojawiać się pierwsze oznaki powolnego wygaszania procesów deflacyjnych.


Pomimo tych problemów polskie firmy wciąż zwiększają poziom zatrudnienia i nadal planują tworzyć nowe miejsca pracy w perspektywie 6-miesięcznej. Znajduje to również potwierdzenie w innych danych obrazujących sytuację na rynku pracy, które wskazują na jej poprawę pomimo pogorszenia się wielu wskaźników makroekonomicznych – np. stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała we wrześniu do 11,5 proc. Świadczy to o tym, że przedsiębiorcy są przekonani, iż obecnie doświadczane trudności będą miały charakter przejściowy, przez co nie ma konieczności obniżania poziomu zatrudnienia. Niemniej jednak należy również zauważyć, że plany związane z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz inwestycjami w środki trwałe w perspektywie półrocznej są wyraźnie mniej ambitne niż jeszcze miesiąc wcześniej.

 

2014-10-29-IPO2.png
 
 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

 

Pobierz informację prasową

Ostatnia aktualizacja: 29-10-2014 Do góry