Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW rozpoczął nadawanie kodów FISN

Nie każdy kojarzy Krajowy Depozyt z Agencją Numerującą, a faktem jest, że jest on jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego. Od listopada br. KDPW poszerzył zakres swoich usług o nadawanie kodów FISN, które w łatwy i wystandaryzowany sposób opisują cechy danego instrumentu finansowego.

Kod FISN, czyli Financial Instrument Short Name, został opracowany w celu zapewnienia spójnego i jednolitego podejścia do standaryzacji krótkich opisów instrumentów finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dzięki FISN w szybki i prosty sposób można odczytać informacje o instrumencie, np. w przypadku obligacji – jej oprocentowanie, czy datę wygaśnięcia.

Kod ten jest nadawany zarówno krajowym jak i zagranicznym instrumentom finansowym i obowiązuje na międzynarodowym rynku finansowym. Od 17 listopada br. wszystkim instrumentom, którym KDPW nadaje kody ISIN i CFI, równolegle nadawane są także kody FISN. KDPW sukcesywnie nadaje także FISN wszystkim instrumentom, którym także w przeszłości nadał kody ISIN.

FISN ma maksymalną długość 35 znaków alfanumerycznych i zawiera skróconą nazwę emitenta oraz skróconą charakterystykę danego instrumentu finansowego.

20141124-1.jpg
Językiem obowiązującym przy nadawaniu kodów FISN jest język angielski. W tym celu opracowany został słownik terminów i skrótów służący do opisu cech danych instrumentów finansowych. Sposób nadawania kodu FISN zależy od rodzaju instrumentu finansowego.
Posługiwanie się samym kodem ISIN może być kłopotliwe, jeśli chcemy odczytać cechy danego instrument.

Ułatwia to użycie kodu FISN, co obrazują poniższe przykłady:
20141124-2.jpg
20141124-3.jpg
Poza FISN, KDPW nadaje także kody ISIN, CFI oraz LEI.

Do identyfikacji papierów wartościowych i instrumentów finansowych służy kod ISIN, który w sposób jednoznaczny określa dany instrument. Jest kodem unikalnym i nadawanym zgodnie ze standardem ISO 6166 oraz wytycznymi The Association of National Numbering Agencies, której KDPW jest członkiem od 1994 r. Uczestnicy światowego rynku kapitałowego, posługując się kodami ISIN, mogą napotkać problem związany z szybką identyfikacją typu instrumentu. W związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - kod CFI. Jest kodem opisującym dany instrument i nie jest kodem unikalnym. Jest ciągiem sześciu znaków i jest oznaczeniem nadawanym zgodnie ze standardem ISO 10962.

LEI - Legal Entity Identifier - to 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. Każdy podmiot zobowiązany do raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytorium transakcji, niezelżenie od tego czy robi to samodzielnie, czy przez pośrednika, musi posiadać numer LEI, za pośrednictwem którego jest identyfikowany jako kontrahent. W grudniu 2013 roku, zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee (ROC), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uzyskał status jednostki pre-LOU (Local Operating Unit) upoważnionej do nadawania numerów LEI.

ANNA jest stowarzyszeniem Krajowych Agencji Numerujących, nadających kody ISIN dla wszystkich papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie. ANNA została utworzona w celu wdrażania, promowania i udostępniania standardów dla instrumentów finansowych. ANNA Service Bureau (ASB) jest odpowiedzialna za utrzymywanie bazy danych kodów ISIN i CFI nadawanych przez wszystkie agencje będące członkami stowarzyszenia.

Ostatnia aktualizacja: 24-11-2014 Do góry