Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę



Indeks Optymizmu Przedsiębiorców Listopad

Sytuacja bieżąca polskich firm jest coraz gorsza, ale perspektywy na przyszłość się poprawiają – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

W listopadzie wskaźnik bieżącej oceny sytuacji biznesowej spadł do najniższego poziomu w historii badania. Wciąż jednak obserwowana jest poprawa na rynku pracy, a firmy oczekują kontynuacji ożywienia gospodarczego w kolejnych okresach – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W listopadzie 2014 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 96,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 98,9 pkt w październiku. Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 106,2 pkt w poprzednim miesiącu do 107,4 pkt w listopadzie.

20141125-1.png

Firmy uczestniczące w badaniu doświadczają coraz dotkliwszego pogorszenia bieżącej sytuacji biznesowej. Największy pesymizm panuje wśród przedsiębiorstw z branży transportowej, górnictwa oraz handlu hurtowego. W najmniejszym stopniu spowolnienie odczuwają natomiast podmioty prowadzące działalność usługową. O rosnących trudnościach, z jakimi musi się zmagać większość przedsiębiorców, świadczą m.in.: coraz powszechniej występujące zjawisko zatorów płatniczych, spadek cen sprzedaży dóbr finalnych – który nie jest w pełni rekompensowany spadkiem cen kupna materiałów i półproduktów – a także zmniejszająca się (choć w coraz wolniejszym tempie) liczba nowych zamówień.

 

Spadkowi wskaźnika odnoszącego się do sytuacji bieżącej towarzyszy jednak poprawa oceny ogólnej w perspektywie najbliższego półrocza. Świadczy to o tym, iż przedsiębiorcy nie oczekują tego, że obecnie obserwowane problemy będą się jeszcze bardziej pogłębiać w kolejnych miesiącach. W przekonaniu większości z nich ożywienie gospodarcze w Polsce będzie miało swój ciąg dalszy. Ta wiara w powrót dobrej koniunktury sprawia, że firmy wciąż zamierzają tworzyć nowe miejsca pracy, a ich plany inwestycyjne są coraz ambitniejsze.

 

Warto również wskazać, iż uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa spodziewają się stopniowego wygasania tendencji deflacyjnych w polskiej gospodarce. Brak oczekiwań co do tego, że spadek cen będzie się długotrwale utrzymywał, jest – z punktu widzenia władz monetarnych – pozytywnym sygnałem.

 

Pomimo stosunkowo pesymistycznego wydźwięku danych dotyczących sytuacji bieżącej w porównaniu z poprzednim miesiącem, warto również zauważyć, że nie ma to istotnego przełożenia na spadek odsetka firm, w których rośnie poziom zatrudnienia. Pozwala to sądzić, iż sytuacja na rynku pracy nadal będzie ulegać systematycznej poprawie.

Podsumowanie oceny sytuacji bieżącej

 

20141125-2.png
 
 

 

Podsumowanie oceny sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

20141125-3.png

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 25-11-2014 Do góry