Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górękrk2014_1.jpg

III Kongres Rynku Kapitałowego

Grupa KDPW wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała po raz trzeci Kongres Rynku Kapitałowego, który odbył się 4 grudnia w Warszawie.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym.

Gości przywitali prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor UW oraz Prezes KDPW i KDPW_CCP dr Iwona Sroka. Prof. Alojzy Nowak powiedział, że we współczesnym świecie finansów zachodzi wiele zmian i to w bardzo szybkim tempie. – Ważne jest, aby pracownicy wyższych uczelni, kształcący przyszłych pracowników i pracodawców dysponowali najświeższą wiedzą, którą zdobyć mogą od praktyków rynkowych – powiedział. Słowo powitalne wygłosił także gospodarz Wydziału, prof. dr hab. Jan Turyna, Dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na aktualnych procesach zachodzących na polskim rynku kapitałowym w odniesieniu do międzynarodowych tendencji, w tym: strategicznych kierunkach jego rozwoju, nowych międzynarodowych usługach post-transakcyjnych, wyzwaniach stojących przed polskim systemem bankowym, zmianach związanych z raportowaniem spółek giełdowych.

Szczególny nacisk w tegorocznej edycji Kongresu położony został na aktualne procesy zachodzące na polskim rynku kapitałowym w odniesieniu do międzynarodowych tendencji, w tym m.in. na nowych usługach Grupy KDPW dla rynku finansowego. Wykład otwierający temu poświęcony wygłosiła dr Iwona Sroka, prezes KDPW i KDPW_CCP.

Wśród prelegentów tegorocznej konferencji byli m.in.: prof. Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu NBP, Paweł Tamborski - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Małgorzata Rusewicz - Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Piotr Sobków - Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich, Dariusz Witkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotr Borowski - Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej GPW.

O najnowszych usługach Grupy KDPW mówili z kolei pracownicy spółek KDPW i KDPW_CCP. Żaneta Skorupska-Świrska - Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP przedstawiła pakiet usług oferowanych przez izbę rozliczeniową, a Sławomir Zając – Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji mówił o obowiązku raportowania zgodnie z regulacjami EMIR oraz roli KDPW jako agencji numerującej.

Na zakończenie oficjalnej części Kongresu odbyło się wręczenie dyplomów laureatom konkursu dla studentów na najlepszy referat o tematyce rynku kapitałowego, organizowany w ramach projektu Akcjonariat Obywatelski. Czytaj więcej

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta kolacja, która odbyła się w Sali Notowań przy ul. Książęcej w Warszawie. Towarzyszyło jej wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów naukowych poświęconych tematyce rynku kapitałowego, który tradycyjnie towarzyszył Kongresowi.

1 miejsce i nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał referat mgr. Piotra Jaworskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Indeks plus – analiza możliwości realizowania pasywnej strategii inwestycyjnej podążającej za indeksem WIG20”.

Dr hab., prof. SGH Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej referatem „Analiza stóp zwrotu overnight oraz badanie efektu weekendowego na przykładzie indeksów wybranych giełd światowych” zdobył 2 miejsce i nagrodę w wysokości 4.000 zł.

3 miejsce i nagroda 3.000 zł przypadła dr. Tomaszowi Miziołkowi z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Czy benchmarki funduszy akcyjnych są adekwatne do ich polityki inwestycyjnej?”

Streszczenia najlepszych prac zostaną opublikowane w specjalnej wkładce do Gazety Giełdy „Parkiet”.

Partnerami merytorycznymi III Kongresu Rynku Kapitałowego byli: Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Akcjonariat Obywatelski. Patronem medialnym był „Parkiet”.

 

Zobacz relację wideo z Kongresu

 1_Dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i Prof. A.Nowak, Prorektor UW.JPG
2_Paweł  Tamborski, Prezes Zarządu GPW.JPG
3_Prof Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu NBP.JPG
4_Dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.JPG
5_Piotr Sobków, Członek Zarządu IDM.JPG
6_Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu SEG.JPG
7_Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IGTE.JPG
8_Piotr Borowski, Dyr. Rozwoju Rynku Kasowego GPW.JPG

krk2014_2.png

krk2014_3.png

Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 Do góry