Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKonkurs na referat naukowy w ramach III Kongresu Rynku Kapitałowego rozstrzygnięty!

4 grudnia 2014 roku odbył się III KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym.

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na aktualnych procesach, zachodzących na polskim rynku kapitałowym w odniesieniu do międzynarodowych tendencji, w tym: strategicznych kierunkach jego rozwoju, nowych międzynarodowych usługach post-transakcyjnych, wyzwaniach stojących przed polskim systemem bankowym, zmianach związanych z raportowaniem spółek giełdowych. Kongres był także doskonałą okazją do dyskusji na temat przyszłości systemu emerytalnego oraz roli domów maklerskich w pozyskiwaniu przez przedsiębiorstwa kapitału na rozwój.

Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

Kapituła Konkursowa w składzie:
• Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły - Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego
• Dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP
• Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
• Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Prof. dr hab. Jan Turyna - Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
• Prof. dr hab. Marian Górski - Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
• Prof. nadzw. dr hab. Teresa Czerwińska - Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:
I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł
Mgr Piotr Jaworski, Uniwersytet Warszawski
Temat referatu:
Indeks plus - analiza możliwości realizowania pasywnej strategii inwestycyjnej podążającej za indeksem WIG 20

II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł
Dr hab., prof. SGH Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa
Temat referatu:
Analiza stóp zwrotu overnight oraz badanie efektu weekendowego na przykładzie indeksów wybranych giełd światowych

III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł
Dr Tomasz Miziołek, Uniwersytet Łódzki
Temat referatu:
Czy benchmarki funduszy akcyjnych są adekwatne do ich polityki inwestycyjnej?

Ponadto Kapituła Naukowa przyznała wyróżnienie.

Wyróżnienie
Dr Michał Zdziarski, Uniwersytet Warszawski
Temat referatu:
Kapitał rady nadzorczej

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów nastąpiło w dniu 4 grudnia br. podczas uroczystej kolacji towarzyszącej Kongresowi Rynku Kapitałowego.
20141209_1.JPG
 
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 Do góry