Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę2015-01-27 13_32_55.png
Pozytywny początek nowego roku – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

W styczniu, po kilku gorszych miesiącach, poprawiły się oceny firm odnoszące się do sytuacji zarówno bieżącej, jak i przyszłej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W styczniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 100,3 pkt w grudniu ubiegłego roku. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 105,7 pkt w poprzednim miesiącu do 107,7 pkt w styczniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane ze stycznia 2015 r. 2015-01-27 13_33_36.png
 

 

Polskie przedsiębiorstwa odczuwają obecnie nieznaczną poprawę bieżącej sytuacji. Wyraźnie polepszyły się również ich oceny odnoszące się do przyszłych warunków biznesowych. Największy optymizm przejawiają firmy z sektora finansowego oraz świadczące usługi dla biznesu, natomiast w najtrudniejszej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa transportowe i handlowe. Nadal stosunkowo słabo radzą sobie również przemysł, górnictwo i budownictwo.

W szczególnie trudnej sytuacji znalazła się branża transportowa. Firmy działające w tym sektorze wskazują na to, że są zmuszone do spełniania nowych obowiązków administracyjnych, co wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Wraz z początkiem roku wzrosły m.in. koszty opłat drogowych w wielu krajach Europy, podczas gdy Niemcy wprowadziły obowiązek prowadzenia przez zagraniczne firmy dokumentacji w języku niemieckim oraz stosowania stawek płacy minimalnej obowiązującej w tym kraju. Na Węgrzech zaczął natomiast funkcjonować nowy elektroniczny system kontroli przepływu towarów, co również stanowi dodatkowe obciążenie dla przewoźników.

W badanych firmach po raz pierwszy od lipca 2014 r. odnotowano wzrost liczby nowych zamówień, co świadczy o poprawie koniunktury gospodarczej. Ankietowani przedsiębiorcy nadal ograniczają jednak własną aktywność zakupową, choć to również może się zmienić w kolejnych miesiącach z powodu stale obniżających się stanów magazynowych, które będą musiały zostać w przyszłości uzupełnione. Pozytywnymi sygnałami są coraz wolniej narastające zjawisko zatorów płatniczych oraz wygasająca presja na obniżanie cen. Istnieją zatem powody do tego, by sądzić, że w styczniu zaobserwujemy ograniczenie skali występującej deflacji. Mniej optymistycznym znakiem jest natomiast obniżenie skłonności przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy, chociaż należy pamiętać o tym, że wciąż mamy do czynienia z dodatnią dynamiką zatrudnienia.

Poprawiają się również prognozy ankietowanych przedsiębiorców odnoszące się do najbliższej przyszłości. Firmy oczekują, że w połowie 2015 r. koniunktura będzie lepsza niż obecnie. To przekonanie sprawia, że planują one przeznaczać coraz większe środki na inwestycje.

Podsumowanie oceny sytuacji bieżącej

2015-01-27 13_38_06.png
 

Podsumowanie oceny sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy

2015-01-27 13_38_17.png
 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 27-01-2015 Do góry