Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW Partnerem Strategicznym XV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich „Silny i wiarygodny rynek kapitałowy dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego”.

W dniach 6-8 marca 2015 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich „Silny i wiarygodny rynek kapitałowy dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego”.

 

Program tegorocznej konferencji przewiduje inauguracyjną debatę „Rola rynku kapitałowego w rozwoju przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz instytucji infrastruktury rynku kapitałowego: Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Domów Maklerskich oraz banków. Uczestnicy debaty podzielą się swoimi opiniami dot. modelu finansowania gospodarki kraju, znaczenia silnego krajowego rynku kapitałowego dla wspierania polskich przedsiębiorców, szczególnie w sektorze małych i średnich firm. W trakcie debaty paneliści zastanawiać się będą także jaka jest rola państwa w rozwoju rynku kapitałowego, czy potrzebna jest rządowa strategia rozwoju krajowego rynku kapitałowego oraz w jaki sposób zwiększyć publiczną świadomość istotności rynku kapitałowego dla wzrostu gospodarczego oraz w gronie decydentów.

 

W debacie udział wezmą:

 

dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
 • Dariusz Kacprzyk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Prezes Zarządu DB Securities S.A.
 • Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A.
 • dr Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 • Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

W dniu 6 marca br. odbędzie się debata „Jak zwiększać atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego i jego wiarygodność”, moderowana przez Prezes Iwonę Srokę, z udziałem prelegentów:

 

Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP
 • Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Andrzej Foltyn – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz – Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów, WSFiZ, członek Rady Naukowej IERiGŻ PIB
 • dr Wiesław Rozłucki – Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
 • Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

 

Uczestnicy debaty dyskutować będą m.in. o tym jaki jest potencjał polskiego rynku kapitałowego na tle gospodarek UE, czego potrzeba by budować wielkość rynku, czy jest miejsce dla nowych produktów, jakie są bariery w dostępie do rynku kapitałowego i w jaki sposób je usuwać, jaka jest rola rozwiniętej i standardowej względem innych rynków finansowych infrastruktury tradingowej i posttradingowej. Wprowadzenia do dyskusji dokona Prezes Iwona Sroka.

 

Program Konferencji http://www.idm.com.pl/index.php/pl/program-xv-konferencji-idm

Ostatnia aktualizacja: 04-03-2015 Do góry