Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych Sponsorem Forum Bankowego 2015

Forum Bankowe jest jedną z najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego, poświęconą omówieniu bieżącej sytuacji w sektorze bankowym, perspektywom rozwoju oraz wyzwaniom stojącym przed środowiskiem finansowym.


Tegoroczna edycja odbędzie się 11 marca 2015 r. w Warszawie pod hasłem przewodnim „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług bankowych w Polsce”. Swój udział w dyskusji potwierdzili przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, Biura Informacji Kredytowej S.A., Ernst and Young, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz przedstawiciele zarządów banków.


W programie Forum Bankowego 2015 przewidziane jest wystąpienie otwierające Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Andrzeja Jakubiaka.


W inauguracyjnej debacie „Unia kapitałowa – rola banków w nowej inicjatywie europejskiej” udział weźmie Pani Prezes Iwona Sroka, a także:
Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, który dokona także wystąpienia wprowadzającego
Mirosław Szczepański – Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
Iwona Kozera – Partner, Szef Grupy Rynków Finansowych E&Y
Dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA
Sławomir Sikora – Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie


Podczas debaty prelegenci zastanawiać się będą m.in. nad tym czy propozycja unii kapitałowej daje szansę na szybszy rozwój polskiego rynku kapitałowego czy też tworzy zagrożenia wynikające z wyższej konkurencyjności rynków, jakie zmiany w infrastrukturze rynku są niezbędne dla zwiększenia efektywności i dostępności tego kanału finansowania gospodarki, czy propozycja unii kapitałowej jest adekwatna do struktury polskiej gospodarki np. z racji dużego udziału spółek Skarbu Państwa, czy projekt unii kapitałowej stanowi szansę czy zagrożenie dla banków.


Podczas Forum poruszane też będą takie tematy jak:
• Ekonomiczne uwarunkowania finansowania gospodarki w środowisku niskich stóp procentowych oraz możliwości wykorzystania nowych programów wspierania przedsiębiorczości.
• Potencjalne kierunki szybkiego rozwoju nowych technologii w systemie płatniczym, przy jednoczesnych wyzwaniach ekonomicznych wynikających z kolejnych obniżek poziomu stawek interchange fee.
• Specjalny panel poświęcony zostanie zagadnieniom poszukiwania dróg rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych w CHF.


Tegoroczna edycja Forum Bankowego 2015 jest organizowana w ramach European Money Week.


Program Forum Bankowego 2015.

Ostatnia aktualizacja: 10-03-2015 Do góry