Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręFinał konkursu Futures Masters

• Zakończył się konkurs Futures Masters, który miał na celu przybliżenie szerokiemu gronu inwestorów specyfiki kontraktów terminowych. 11 marca 2015 r. na stronie www.futuresmasters.pl została opublikowana lista finalistów
• W konkursie wzięło udział prawie 8,5 tys. osób, z których na każdej sesji aktywnych było średnio ponad 2 tys. uczestników
• W Futures Masters zaangażował się analityczny Dream Team z 11 domów i biur maklerskich
• Konkurs trwał pięć tygodni, dając pięć szans na wygranie nagród pieniężnych i rzeczowych, których pula wynosiła 70 tys. zł


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP ogłosiły wyniki konkursu Futures Masters organizowanego we współpracy z SII oraz domami i biurami maklerskimi. Dziś na stronie futuresmasters.pl została opublikowana lista finalistów. Konkurs umożliwiał uczestnikom inwestowanie wirtualnego kapitału w giełdowe kontrakty terminowe, a jednocześnie wygrywanie prawdziwych pieniędzy.


Konkurs Futures Masters miał na celu popularyzację inwestowania w kontrakty terminowe notowane na Giełdzie. Chcieliśmy wraz z partnerami pokazać, że rynek instrumentów pochodnych GPW oferuje inwestorom ciekawą alternatywę inwestycyjną. Liczba konkursowiczów i ich aktywność na sesjach może świadczyć o sukcesie tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że Futures Masters to dla uczestników pierwszy krok na drodze do inwestowania na realnym rynku terminowym – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. – Futures Masters to dla nas szczególny projekt edukacyjny, gdyż po raz pierwszy w historii polskiego rynku kapitałowego zaangażowała się w niego tak szeroka grupa podmiotów – aż 11 domów maklerskich oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dodał Grzegorz Zawada.


Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie Futures Masters. Zarówno liczba uczestników jak i doskonałe wyniki przerosły nasze oczekiwania. Gratuluję zwycięzcom wysokich stóp zwrotu. Przy tej okazji pragnę podziękować także naszym Partnerom za pomoc w realizacji konkursu oraz zaangażowanie najlepszych analityków, dzięki którym przyszli inwestorzy otrzymali niezbędną wiedzę umożliwiającą także rzeczywiste inwestowanie na giełdowych rynkach instrumentów pochodnych – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP. – Wszystkich zainteresowanych kolejnymi edycjami konkursów już dziś zapraszam do wzięcia udziału, a także zachęcam do włączenia się w inne działania edukacyjno-promocyjne dotyczące polskiego rynku kapitałowego – dodała Iwona Sroka.


W konkursie wzięło udział 8 441 osób. W rywalizacji uczestnikom pomagali najlepsi analitycy na rynku – tzw. analityczny Dream Team. Do współpracy przy konkursie włączyło się 11 Mentorów:
• Paweł Danielewicz - Dom Maklerski BZ WBK
• Tomasz Gessner - Dom Maklerski BDM
• Rafał Komar - Biuro Maklerskie Alior Bank
• Piotr Kuczyński - Dom Inwestycyjny Xelion
• Paweł Małmyga - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
• Piotr Neidek - Dom Maklerski mBanku
• Krzysztof Ojczyk - Dom Maklerski Noble Securities
• Tomasz Regulski - Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
• Maciej Szmigel - Dom Maklerski ING Securities
• Robert Utko - Dom Maklerski Banku Handlowego
• Grzegorz Zalewski - Dom Maklerski BOŚ


Uczestnicy mieli do dyspozycji kontrakty terminowe: FW20H1520, FW40H15 oraz FUSDH15. Najpopularniejszym instrumentem okazał się kontrakt na parę walutową USD/PLN, który był przedmiotem ponad 6,7 mln transakcji. Drugie miejsce zajął kontrakt na WIG20, a trzecie na mWIG40.


20150311_1_670.jpg

Wykres 1. Kontrakt na parę walutową USD/PLN w trakcie pięciu tygodni konkursu

Na każdej sesji aktywnych było – czyli dokonało co najmniej jednej transakcji – średnio 2 120 osób. Wolumen obrotu zrealizowany podczas pięciu edycji konkursu dla wszystkich instrumentów dostępnych w konkursie wyniósł ponad 9,5 mln kontraktów. Najwyższe osiągnięte stopy zwrotu z poszczególnych edycji wynosiły odpowiednio: 82,42%, 77,36%, 82,71%, 86,73% i 55,34%. Tymczasem trzech najlepszych Daytraderów, którzy dokonali cięcia dnia, osiągnęło dzienne stopy zwrotu wynoszące 54,7%, 44,36% i 42,56%.


20150311_2_670.jpg

Wykres 2. Najlepsze wyniki z poszczególnych edycji konkursu

Konkurs Futures Masters trwał od 26 stycznia do 27 lutego 2015 r. i podzielony był na pięć edycji, z których każda rozpoczynała się w poniedziałek i kończyła w piątek – do konkursu można więc było dołączyć przez cały czas jego trwania. Futures Masters adresowany był do sympatyków rynku terminowego oraz do osób, które w praktyczny i ciekawy sposób chciały poznać możliwości, jakie daje inwestowanie w kontrakty terminowe notowane na GPW. Udział w nim był otwarty i bezpłatny. W trakcie konkursu odbywały się też szkolenia, spotkania z Mentorami i webinaria.


Partnerami medialnymi konkursu byli:
20150311_3_670.jpg
 


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl

Ostatnia aktualizacja: 11-03-2015 Do góry