Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręIndeks Optymizmu Przedsiębiorców

Małe firmy z nadzieją patrzą w przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

 

W ocenie polskich przedsiębiorstw, ożywienie gospodarcze ponownie zaczyna nabierać tempa. Szczególnie szybko poprawia się wskaźnik odnoszący się do przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W marcu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 104,6 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 103,8 pkt w lutym. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 112,4 pkt w poprzednim miesiącu do 121,1 pkt w marcu.

 

 

Subindeks sytuacji bieżącej rośnie czwarty miesiąc z rzędu. Od grudnia ubiegłego roku wskaźnik ten przyjmuje pozytywne wartości (powyżej 100 pkt). Tempo poprawy koniunktury biznesowej osiągnęło tym samym najwyższy poziom od lipca 2014 r. Wzrost tego wskaźnika wynika głównie ze spadku odsetka przedsiębiorstw wskazujących na pogorszenie sytuacji bieżącej do 17 proc. Nie odnotowano natomiast istotnego wzrostu liczby optymistów wśród firm uczestniczących w badaniu.

 

Znacznie większej poprawie uległa natomiast ogólna ocena sytuacji biznesowej w perspektywie 6 miesięcy – w marcu wskaźnik ten powiększył się o 8,7 pkt, co jest największym wzrostem w ponadrocznej historii Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Ponad 39 proc. ankietowanych przedsiębiorców oczekuje, że za pół roku koniunktura na ich rynku będzie lepsza niż obecnie, podczas gdy zaledwie niecałe 9 proc. firm spodziewa się jej pogorszenia.

 

Marzec był szczególnie udany z punktu widzenia przedsiębiorstw handlowych i usługowych – aż 40 proc. z nich wskazało na to, że ich sytuacja biznesowa jest lepsza niż w lutym. Nieco słabiej, choć nadal dobrze, radzi sobie natomiast sektor finansowy, który w poprzednim miesiącu pozostawał na pozycji lidera w przekroju branżowym. W przypadku firm transportowych wyraźnie dominują zaś neutralne wskazania – zarówno w odniesieniu do sytuacji bieżącej, jak i przyszłej. Sektor przemysłowy również neutralnie ocenia aktualną koniunkturę, choć z drugiej strony jego prognozy odnośnie do przyszłości są najbardziej optymistyczne spośród wszystkich głównych kategorii przedsiębiorstw. W zdecydowanie najgorszym położeniu znajduje się branża budowlana. Większość firm prowadzących działalność z tego zakresu odczuło dalsze pogorszenie sytuacji bieżącej, oczekując przy tym braku istotnej zmiany klimatu biznesowego w perspektywie 6-miesięcznej.

 

Swoją sytuację najgorzej oceniają małe przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 50 pracowników. W ich odczuciu marzec był gorszym miesiącem od lutego, choć jednocześnie aż 44 proc. z nich spodziewa się polepszenia koniunktury w perspektywie najbliższego półrocza. Firmy średnie neutralnie oceniają natomiast sytuację bieżącą, również oczekując jednak ożywienia w przyszłości. Jak zwykle największymi optymistami są przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, wśród których przeważają pozytywne oceny zarówno w odniesieniu do przyszłej sytuacji biznesowej, jak i bieżącej.

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 03-04-2015 Do góry