Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręCoraz lepsza koniunktura gospodarcza w Polsce – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

W maju wskaźnik oceny sytuacji bieżącej osiągnął najwyższy poziom w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W maju 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 108,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 105,8 pkt w kwietniu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 129,7 pkt w poprzednim miesiącu do 130,3 pkt w maju.

 

 

Po 6-miesięcznym okresie nieprzerwanego wzrostu, wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej osiągnął rekordowo wysoki poziom. Już tylko 13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw sygnalizuje to, że ich położenie biznesowe uległo pogorszeniu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Rosnący optymizm firm oznacza, że można oczekiwać dalszego wzrostu nakładów inwestycyjnych, co wiąże się również z tworzeniem nowych miejsc pracy. W przypadku utrzymania tej pozytywnej dynamiki w kolejnych miesiącach, można oczekiwać, że występująca dotychczas bariera 3,5-procentowego wzrostu PKB rok do roku zostanie przełamana.

 

Wydźwięk danych odnoszących się do przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższego półrocza również jest pozytywny. Wprawdzie wskaźnik ten urósł w bieżącym okresie jedynie o 0,6 pkt, podczas gdy – dla porównania – w kwietniu zwiększył się on o 8,6 pkt, jednak po raz pierwszy w dotychczasowej historii badania utrzymał się on przez dłużej niż miesiąc na poziomie zbliżonym do 130 pkt, który świadczy o bardzo dużym optymizmie znacznej części ankietowanych przedsiębiorców. Już 48 proc. firm spodziewa się poprawy swojej sytuacji rynkowej w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

 

Do największych optymistów można zaliczyć przedsiębiorców z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Stosunkowo dobre wyniki wykazuje również odradzająca się branża transportowa, choć w jej przypadku ocena perspektyw na przyszłość jest – przeciętnie rzecz biorąc – jedynie umiarkowanie pozytywna. Dość dobrze radzą sobie firmy działające w obszarze usług i handlu detalicznego, podczas gdy przemysł – w szczególności wydobywczy i stoczniowy – przeżywa zastój i pesymistycznie ocenia możliwości poprawy swojego położenia na przestrzeni najbliższego półrocza. Bieżąca koniunktura rynkowa jest jednak najgorzej oceniana przez przedsiębiorstwa reprezentujące sektor finansowy, choć jednocześnie oczekują one jej radykalnej poprawy w kolejnych miesiącach. Pomimo nie najlepszej sytuacji bieżącej, bardzo optymistyczne nastawienie względem przyszłości mają firmy z branży budowlanej, co może mieć związek z przewidywanym rozpoczęciem realizacji inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 27-05-2015 Do góry