Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręTRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA, A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE

W ramach promocji usług repo, dnia 27 maja 2015 odbyło się seminarium „TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA, A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE”, organizowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW_CCP i Kagan & Partners.


Seminarium przybliżyło praktyczne spojrzenie na problemy dokumentacyjne i regulacyjne związane z transakcjami repo. Uczestnicy seminarium poznali mechanizmy pozwalające zarządzać ryzykiem kredytowym związanym z tego typu transakcjami oraz regulacje prawne odnoszące się do nich. Omówiono również najważniejsze problemy rachunkowo-podatkowe towarzyszące tym transakcjom, a także wykładani opartej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz ostatnie interpretacje właściwych organów w aspektach podatkowych.


Transakcje repo są jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów finansowych służącym realizacji rożnych celów w instytucjach finansowych. Instrumenty te w szczególności pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem płynności, dają możliwość arbitrażu na rynku papierów wartościowych czy też służą zarządzaniu ryzykiem kredytowym chociażby poprzez możliwości stosowania ulg w kapitale regulacyjnym. Ostatnio, transakcje repo są również wykorzystywane jako instrument zabezpieczający przy clearowaniu transakcji pochodnych OTC przez CCP za pośrednictwem Clearing Brokerów (collateral transformation). Transakcje te są obecnie jednym z najbardziej popularnych na świecie instrumentów finansowych na rynkach finansowych. Szacuje się że wartość rynku repo i buy/sell back mieści się pomiędzy 5 a 15 bilionów USD. Rynek w ostatnich latach wzrasta o około 30% rocznie. Zmiany zaś w regulacjach (EMIR, CRD IV etc.), jeszcze bardzie wzmocnią rolę tych transakcji oraz ich funkcjonalność w zarządzaniu ryzykiem i bezpiecznym lokowaniu środków przez instytucje finansowe.


Brak jednolitej definicji repo na polskim rynku finansowym, wątpliwości natury podatkowej i rachunkowej powodują że w przeciwieństwie do innych rynków finansowych transakcje te są stosunkowo rzadko zawierane. Tymczasem na rozwiniętych rynkach finansowych transakcje te są zawierane dość powszechnie. Co więcej rozbudowywana jest ich funkcjonalność co w połączeniu ze zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla uczestników rynku. Powyższe obserwacje były przedmiotem rozważań podczas seminarium. Podobnie, jak i infrastruktura technologiczna oraz operacyjna oferowana na polskim rynku przez KDPW i KDPW_CCP, służąca bezpieczeństwu zawierania transakcji repo, ale także ich atrakcyjności z punktu widzenia efektywności lokowania aktywów i zarządzania płynnością.

 

Prezentacje: 
Rozliczanie i gwarantowanie transakcji repo przez KDPW_CCP
Usługi KDPW w zakresie agenta tri-party repo

Ostatnia aktualizacja: 29-05-2015 Do góry