Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW Partnerem debaty z cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”

Krajowy Depozyt Papierów został Partnerem debaty „Polska bezpieczna i silna finansowo: listy zastawne i REIT – instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i wzmocnią system bankowy", która odbyła się 15 czerwca 2015 r.

 

Uczestnicy dyskusji będą omówili m.in. potrzeby zmian w strukturze finansowania kredytów hipotecznych w Polsce, korzyści płynące z rozwoju i upowszechnienia listów zastawnych, a także wprowadzeniu nowych podmiotów na rynek – REIT, czyli Real Estate Trust Funds, które mogą być impulsem do rozwoju nowego segmentu rynku kapitałowego, opartego na inwestycjach w nieruchomości komercyjne.

 

W debacie udział wzięła Prezes KDPW Iwona Sroka, a także: Grzegorz Chłopek, prezes ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, Izabela Leszczyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Moderatorem dyskusji był Grzegorz Nawacki – Zastępca Redaktora Naczelnego Pulsu Biznesu

 

Więcej informacji na stronie http://patriotyzm.pb.pl/debata

Ostatnia aktualizacja: 15-06-2015 Do góry