Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZarząd KDPW i KDPW_CCP na nową kadencję wybrany

INFORMACJA PRASOWA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwołane na 26 czerwca 2015 roku jednogłośnie powołało dr Iwonę Srokę na stanowisko Prezesa Zarządu KDPW na nową kadencję. Iwona Sroka po raz pierwszy fotel Prezesa Krajowego Depozytu objęła 30 lipca 2009 roku.

 

Jednocześnie w dniu 26 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej KDPW, podczas którego Rada, na wniosek Prezes Zarządu dr Iwony Sroki, powołała w skład Zarządu KDPW – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sławomira Panasiuka oraz na stanowisko Członka Zarządu Michała Stępniewskiego.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej KDPW_CCP, podczas którego Rada powołała dr Iwonę Srokę na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji, a w skład Zarządu KDPW_CCP – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sławomira Panasiuka oraz na stanowisko Członka Zarządu Michała Stępniewskiego.

 

Spółki KDPW i KDPW_CCP obejmuje unia personalna, co oznacza, że Zarząd KDPW jest tożsamy z Zarządem KDPW_CCP.

 

- Z zaszczytem i zawodową satysfakcją przyjęłam decyzję akcjonariuszy, którzy zaufali dotychczasowemu Zarządowi, powołując go na kolejną kadencję. W moim odczuciu to prosty dowód, iż obrana przez nas strategia, wdrożone w ostatnich latach rozwiązania i nowe usługi zostały ocenione pozytywnie. Jako zgrany i sprawdzony już zespól, jesteśmy także zmotywowani do kolejnych działań wzmacniających infrastrukturę polskiego rynku finansowego, dostosowując go do najlepszych światowych standardów – powiedziała Iwona Sroka.

 

Ponadto WZA Krajowego Depozytu, jak i izby rozliczeniowej KDPW_CCP przyjęły sprawozdania finansowe spółek oraz udzieliły absolutorium członkom organów statutowych.

 

Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych są w równych częściach: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski. Jedynym akcjonariuszem KDPW_CCP jest Krajowy Depozyt.

 

****

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pełni na polskim rynku kapitałowym funkcje centralnego depozytu papierów wartościowych. Do jego głównych zadań należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym, realizacja usług dla emitentów, nadawanie kodów dla papierów wartościowych i podmiotów (LEI, ISIN, CFI, FISN), prowadzenie Repozytorium Transakcji KDPW_TR, tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), Zarządzanie Systemem Rekompensat. Od 1994 roku funkcjonuje jako niezależna spółka, stale umacniając swoją pozycję na polskim i międzynarodowym rynku finansowym poprzez konsekwentną realizację Strategii spółki oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

 

KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa prowadząca rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. 8 kwietnia 2014 r. KDPW_CCP uzyskała unijną autoryzację zgodnie z Rozporządzeniem EMIR. Izba rozliczeniowa jest odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC oraz prowadzenie wielostopniowego systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń, spełniając najwyższe międzynarodowe standardy w tym zakresie. KDPW_CCP wydzielona została ze struktury KDPW 1 lipca 2011 r.

Ostatnia aktualizacja: 26-06-2015 Do góry