Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręOcena sytuacji bieżącej po raz pierwszy powyżej 110 pkt – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Polska gospodarka wchodzi na coraz wyższe obroty, co zwiastuje wzrost dynamiki PKB w najbliższym czasie oraz dalszy spadek bezrobocia – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W lipcu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 111,6 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 107,6 pkt w czerwcu. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 139,9 pkt w poprzednim miesiącu do 133,8 pkt w lipcu.

 

 

Odwrotnie niż w czerwcu, w bieżącym miesiącu nastąpiło polepszenie oceny ogólnej bieżącej sytuacji biznesowej przy jednoczesnym spadku wskaźnika odnoszącego się do prognoz na najbliższe 6 miesięcy. Dynamika zmian obu składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców jest ponadprzeciętna – indykator sytuacji bieżącej zwiększył się jedynie o 0,1 pkt mniej niż w rekordowym pod tym względem grudniu 2014 r. Oczekiwana skala poprawy koniunktury w perspektywie półrocza zmniejszyła się natomiast w najszybszym tempie od września ubiegłego roku. Wciąż jednak utrzymuje się ona na jednym z najwyższych poziomów w dotychczasowej w historii badania. Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej po raz pierwszy przekroczył natomiast granicę 110 pkt.

 

Wyniki te świadczą o dalszej kontynuacji ożywienia gospodarczego w Polsce. Skłonność przedsiębiorców do inwestowania wzrasta, a z uwagi coraz większą liczbę zamówień konieczne staje się odtwarzanie stanów magazynowych. Sektor eksportowy pozostaje bardzo konkurencyjny na rynkach międzynarodowych, co przy wciąż relatywnie niskim tempie wzrostu wartości importu powoduje systematyczną poprawę salda handlu zagranicznego. Nie można zatem wykluczać, że w drugiej połowie bieżącego roku dynamika PKB w ujęciu rok do roku zbliży się do 4 proc.

 

Koniunktura w budownictwie pozostaje słaba. Co gorsza, przedsiębiorcy działający w tej branży utracili wiarę w możliwość szybkiej poprawy swojej sytuacji – o ile w poprzednich miesiącach prognozy na przyszłość w przypadku tego sektora były umiarkowanie optymistyczne, obecnie wskaźnik oceny sytuacji w tym sektorze w perspektywie kolejnych 6 miesięcy spadł poniżej granicy 100 pkt. W przemyśle pojawiły się natomiast pewne oznaki odwrócenia negatywnych tendencji. Z poważnej zapaści powoli wydobywa się również branża transportowa. Rośnie również optymizm wśród przedstawicieli sektora finansowego, który w ostatnich miesiącach mocno obniżył swoje prognozy na przyszłość w związku ze wzrostem ryzyka politycznego. Umiarkowanie dobrze natomiast oceniają swoją sytuację przedsiębiorstwa handlowe i usługowe.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 28-07-2015 Do góry