Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręProgram 10 na 10 wyznacza standardy relacji inwestorskich

Dostęp do wiarygodnych informacji na temat danego emitenta, to wciąż jeden z najważniejszych czynników decydujących o wyborze danej spółki pod inwesty-cję. Dbając o własne interesy, angażując tym samym swoje oszczędności, inwe-storzy indywidualni nieustannie poszukują sprawdzonych źródeł informacji. Ale to przede wszystkim po stronie spółek leży obowiązek należytej dbałości o utrzymywanie odpowiedniego poziomu relacji z inwestorami, a co za tym idzie przejrzystej i skutecznej z nimi komunikacji. Jednakże rozwój środków maso-wego przekazu, i rozpiętość komunikacyjnych staje się coraz większym proble-mem. Dotyczy to także aspektu relacji inwestorskich. Czy w szumie komunika-cyjnym wynikającym z natłoku informacji istnieje zatem skuteczny sposób na efektywne prowadzenie komunikacji spółek z inwestorami?


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych stoi na straży ochrony interesów inwestorów. Jednym z obszarów mieszczących się w ramach tych działań jest wyznaczanie trendów i ustalanie zasad dotyczących właśnie odpowiedniego poziomu komunikacji spółek z inwestorami. W związku z tym, że proces informowania akcjonariuszy oraz dostęp do kluczowych z inwestycyjnego punktu widzenia informacji jest utrudniony, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych stworzyło program, którego ideą jest promowanie tych podmiotów, które w tej dziedzinie postępują wzorowo. Dążeniem programu jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy na temat relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym, poprawa efektywności przepływu informacji, wskazanie standardów prowadzenia komunikacji z inwestorami. Program „10 na10 - komunikuj się skutecznie” jest realizacją założenia o transparentności rynku kapitałowego i przestrzegania dobrych praktyk na polskim rynku kapitałowych ustanowionych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Nie ma znaczenia struktura akcjonariatu, czy aktualny wynik finansowy, nie ważne czy spółka jest światowym potentatem, czy właśnie zadebiutowała na warszawskim parkiecie, wszystkich powinny obowiązywać te same wysokie standardy, a ich przestrzeganie powinno być na stałe wpisane w strategię funkcjonowania i rozwoju danej organizacji.


W programie, który objęty został honorowym patronatem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie” uczestniczy już kilka największych polskich spółek, natomiast chętnych jest kilkanaście kolejnych. Proces i warunki wejścia do programu opisane zostały szczegółowo w dostępnych na stronie internetowej www.10na10.pl dokumentach.


Począwszy od samego początku programu funkcjonuje on w oparciu o strategiczne założenia. Należą do nich następujące kwestie:


  • Program „10 na 10 - komunikuj się skutecznie” ma charakter edukacyjny i niekomercyjny.
  • Jest narzędziem służącym dostarczaniu najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o ich oczekiwania oraz najlepsze wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych.
  • Główną funkcją programu jest promowanie spółek, które zadeklarowały i realizują politykę informacyjną przyjazną inwestorom indywidualnym, przez nadanie spółce certyfikatu „Spółka Przyjazna Inwestorom”, po tym jak w ciągu 6 miesięcy będą realizowane przez spółkę działania komunikacyjne zgodnie ze złożoną deklaracją (dwa następujące po sobie pozytywne audyty kwartalne).
  • Program ma charakter ciągły, a uzyskany przez spółkę certyfikat będzie przysłu-giwał spółce tak długo, jak będzie spełniała określone kryteria. Po uzyskaniu certyfikatu spółka będzie musiała w sposób ciągły pozytywnie przechodzić kwartalne audyty działań z zakresu IR.

 

Spółki biorące udział w programie, dzięki zwiększeniu przejrzystości działania, ocenie jakości prowadzenia komunikacji, będą lepiej postrzegane nie tylko na rynku kapitałowym.


KDPW jest Partnerem Programu 10 na 10 - komunikuj się skutecznie. Prezes Iwona Sroka jest Członkiem Rady Programowej projektu, skupiającej największe autorytety polskiego rynku kapitałowego.


Wszystkie osoby oraz spółki zainteresowane uczestnictwem w programie „10 na 10” zapraszamy na stronę internetową www.10na10.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2015 Do góry