Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPrognozy na przyszłość najsłabsze od stycznia – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Mimo dalszej poprawy bieżącej koniunktury, wśród firm narastają obawy związane ze spowolnieniem tempa rozwoju polskiej gospodarki – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W listopadzie 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 117,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 117,1 pkt w październiku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 115,7 pkt w poprzednim miesiącu do 110,3 pkt w listopadzie.

 

 

Bieżąca sytuacja biznesowa wciąż poprawia się w coraz szybszym tempie, choć w stosunku do poprzedniego miesiąca dynamika uległa istotnemu ograniczeniu (+0,3 pkt wobec +1,9 pkt z września na październik). Prawdopodobieństwo dalszego wzrostu tego wskaźnika jest coraz mniejsze ze względu na to, że już kolejny miesiąc z rzędu ocena sytuacji bieżącej jest lepsza od prognoz na przyszłość. Choć popyt krajowy pozostaje stosunkowo silny, przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się pogorszenia koniunktury u największych partnerów handlowych Polski. Na poziom ich optymizmu niekorzystnie wpływa również sytuacja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która coraz wyraźniej odstaje na niekorzyść względem tego, co dzieje się na zachodnioeuropejskich parkietach, a nawet w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, firmy funkcjonujące w branży handlu detalicznego oraz usług świadczonych na rzecz osób fizycznych w większości nie spodziewają się ani istotnej poprawy ani też pogorszenia swoich wyników finansowych. Zmianę swojej sytuacji biznesowej – zarówno w odniesieniu do ubiegłego miesiąca, jak i w perspektywie kolejnego półrocza – najlepiej oceniają natomiast przedsiębiorstwa transportowe, co częściowo wynika z relatywnie niskiej bazy. Podmioty z sektora przemysłowego oraz budowlanego dostrzegają natomiast poprawę koniunktury w porównaniu z październikiem, jednak zarazem pesymistycznie oceniają swoje perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. W branży finansowej negatywnie ocenia się zaś zarówno bieżącą, jak i przyszłą sytuację biznesową. Ma to związek z planowanym nałożeniem dodatkowych obciążeń fiskalnych na przedsiębiorstwa z tego sektora.

 

W porównaniu z poprzednią edycją badania, znaczącemu osłabieniu uległ optymizm małych firm – w ich przypadku wskaźnik oceny sytuacji bieżącej spadł poniżej granicy 100 pkt. Największą poprawę w porównaniu z październikiem odczuły natomiast duże przedsiębiorstwa. Wśród nich panują jednak też największe obawy co do przyszłości.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 27-11-2015 Do góry