Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręOsoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać kod LEI w KDPW

Zgodnie ze stanowiskiem Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawa kodów LEI – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą uzyskać w KDPW kod LEI, niezbędny do prawidłowego raportowania informacji o zawieranych transakcjach do repozytoriów transakcji.

 

Obowiązek raportowy na wszystkie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, nakłada unijne rozporządzenie EMIR.

 

Raportować można jedynie do zarejestrowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA repozytoriów transakcji. Aktualnie w Unii Europejskiej zarejestrowanych jest 6 repozytoriów, w tym jedno z Polski – KDPW_TR – prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

 

Aby prawidłowo wypełniać obowiązek raportowania (za jego nieprzestrzeganie mogą zostać nałożone kary) podmiot raportujący, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, musi posiadać odpowiedni kod ją identyfikujący. W skali globalnej przyjęto, że kodem tym jest LEI, czyli Legal Entity Identifier.

 

Zgodnie z decyzją ROC z 27 grudnia 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uzyskał status jednostki upoważnionej do nadawania kodów LEI.

 

Legal Entity Identifier (LEI) to niepowtarzalny numer identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Numery LEI nadawane są uczestnikom rynku na całym świecie przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (LOU), zintegrowanych w ramach globalnego systemu i umożliwią ocenę ryzyka kredytowego generowanego przez instytucjonalne podmioty finansowe i niefinansowe w skali globalnej.

 

Posiadanie numeru LEI jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych, (obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji wszedł w życie 12 lutego 2014 r.).

 

Więcej informacji w zakładce KDPW_LEI:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/agencja-numerujaca/LEI/Strony/default.aspx

Ostatnia aktualizacja: 01-12-2015 Do góry