Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręVI Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych „Instrumenty Pochodne - Reaktywacja”

10 grudnia odbędzie VI edycja Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych, której partnerem jest Grupa KDPW. Kongres organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych, zwłaszcza aspektów prawno-regulacyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku.

 

Wydarzenie corocznie gromadzi on ponad 100 przedstawicieli banków, innych instytucji finansowych oraz organizacji branżowych mających wpływ nie tylko na polski, ale także na europejski rynek transakcji pochodnych OTC.
Intencją tegorocznej edycji Kongresu jest dyskusja na temat wyzwań dla rozwoju krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC w obliczu nowego europejskiego ładu. Bieżąca VI edycja Kongresu wynika z potrzeby przedstawienia i omówienia dużej ilości aktów prawnych (m.in. SFTR, MIFID II/MIFIR, CRR/CRD IV, projektu Rozporządzenia o wskaźnikach i indeksach wykorzystywanych w umowach finansowych) opublikowanych lub będących przedmiotem opracowywania przez instytucje Unii Europejskiej. Przy tej okazji uczestnikom Kongresu zaprezentowane zostaną informacje na temat nowych usług KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC, a także zapoznają się ze polską perspektywą nowych regulacji unijnych takich instytucji, jak: Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego.

 

W charakterze prelegentów w Kongresie udział wezmą eksperci z zakresu rynków finansowych, w tym przedstawiciele Krajowego Depozytu, europejskich i krajowych regulatorów rynku finansowego oraz podmiotów pełniących na nim funkcje infrastrukturalne.

Ostatnia aktualizacja: 08-12-2015 Do góry