Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPesymistyczne prognozy na przyszłość zaczynają przeważać – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Wskaźnik ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej obniżył się w styczniu w rekordowym tempie, choć nadal utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie. Subindeks odnoszący się do oczekiwań na przyszłość po raz pierwszy w historii badania znalazł się natomiast w terytorium spadkowym – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W styczniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 107,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 115,1 pkt w grudniu minionego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 102,2 pkt w poprzednim miesiącu do 97,4 pkt w styczniu.

 

 

Stopniowy spadek poziomu optymizmu przedsiębiorców w odniesieniu do prognoz na najbliższe 6 miesięcy, jaki następuje od połowy minionego roku, w coraz większym stopniu zaczyna się przekładać na pogorszenie ocen bieżącej sytuacji przez ankietowane firmy. Po raz pierwszy w dotychczasowej historii badania wskaźnik obrazujący oczekiwania biznesu spadł poniżej 100 pkt, co oznacza, że większość uczestniczących w badaniu podmiotów gospodarczych spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji w ciągu nadchodzącego półrocza. W porównaniu z poprzednim miesiącem, firmy wciąż jednak odczuwają poprawę, choć znacznie mniejszą niż w poprzednich okresach. Styczniowy spadek wskaźnika oceny bieżącej koniunktury był największy w historii Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, choć wciąż utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie, istotnie przewyższającym średnią dla okresu marzec 2014 – styczeń 2016.

 

Szczególnie złe nastroje panują w sektorze finansowym oraz wśród firm świadczących profesjonalne usługi na rzecz klientów biznesowych. Jest to wynik trudnej sytuacji na rynkach finansowych oraz rosnących obciążeń banków, ubezpieczycieli oraz innych instytucji, wynikających m.in. z nałożenia nowego podatku na tę grupę podmiotów. Źle prezentuje się również kondycja firm budowlanych, które mimo perspektywy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich w ramach środków na lata 2014-2020 znacząco obniżyły swoje prognozy na nadchodzące miesiące. Pogorszyły się także bieżące wyniki sektora handlowego, co wynika przede wszystkim z wpływu czynników sezonowych. W porównaniu z poprzednimi miesiącami polepszyła się natomiast sytuacja przemysłu, zwłaszcza w zakresie prognoz na kolejne okresy, które dotychczas w przeważającej mierze były pesymistyczne. Taniejące paliwo pomaga zaś podtrzymywać umiarkowanie dobrą koniunkturę w branży transportowej. Podobnie jak miało to miejsce w większości poprzednich edycji badania, także i tym razem najgorsze oceny przeważały wśród małych firm, podczas gdy największe spółki radziły sobie najlepiej. Największe obawy o przyszłość mają jednak średniej wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 26-01-2016 Do góry