Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręProf. Małgorzata Zaleska Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW

Prof. Małgorzata Zaleska, Prezes GPW, została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na posiedzeniu Rady w dniu 23 lutego br.

 

- Wybór na Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW traktuję jako dowód zaufania, jakim obdarzyła mnie Rada Depozytu. Dołożę wszelkich starań, aby Rada którą pokieruję, wspierała Spółkę, jej Zarząd i Akcjonariuszy w realizacji wyzwań stojących przed polskim rynkiem kapitałowym i samym Krajowym Depozytem - jednym z gwarantów bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska. – Wśród priorytetów, które dostrzegam będzie m.in. przygotowanie i przeprowadzenie procesu autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie z unijnym Rozporządzeniem CSDR[1], wprowadzenie w KDPW rozwiązań w zakresie rejestracji listów zastawnych w EUR, a także rozwój usług Repozytorium Transakcji KDPW_TR i Agencji Numerującej, które tworzą unikatową i kompleksową ofertę usług post-transakcyjnych w Regionie CEE. Krajowy Depozyt ma również do odegrania niebagatelną rolę w procesie edukacji ekonomicznej i promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu skali polskiego rynku. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami rozpoczniemy nowy etap pozytywistycznej pracy u podstaw w tym zakresie, przywracającej atrakcyjność, konkurencyjność, a także zaufanie inwestorów i emitentów do naszego rynku – dodała Przewodnicząca Rady Depozytu.

 

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu jest Pan Aleksander Proksa, Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim. Wspólna kadencja Rady KDPW trwa trzy lata, a jej Członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa.

 

 

*****

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni na polskim rynku kapitałowym funkcje centralnego depozytu papierów wartościowych. Do jego głównych zadań należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, realizacja usług dla emitentów, nadawanie kodów dla papierów wartościowych i podmiotów (LEI, ISIN, CFI, FISN), prowadzenie Repozytorium Transakcji KDPW_TR, tworzenie międzynarodowych połączeń operacyjnych, zarządzanie Systemem Rekompensat i Funduszem Gwarancyjnym (OFE). KDPW tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi KDPW_CCP, autoryzowana zgodnie z unijnym Rozporządzeniem EMIR izba rozliczeniowa, odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.
www.kdpw.pl

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych.

Ostatnia aktualizacja: 23-02-2016 Do góry