Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręCoraz słabsze prognozy na przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Oczekiwania na przyszłość po raz kolejny osiągają nowe minima. Zarazem jednak nie najgorzej radzą sobie małe firmy, a wskaźnik odnoszący się do oceny bieżącej sytuacji biznesowej nadal utrzymuje się powyżej 100 punktów – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W lutym 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 102,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 107,8 pkt w styczniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 97,4 pkt w poprzednim miesiącu do 93,8 pkt w lutym.

 

 

Luty przyniósł kontynuację tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Zarówno bieżąca, jak i przyszła ocena klimatu koniunktury w polskiej gospodarce ulega pogorszeniu, choć dynamika tego spadku zmniejszyła się w stosunku do stycznia. Podkreślenia wymaga również fakt, iż wskaźnik obrazujący zmianę sytuacji biznesowej firm w porównaniu z poprzednim miesiącu utrzymuje się powyżej granicy 100 punktów, co nadal jest umiarkowanie optymistycznym odczytem. Znacznie gorzej prezentują się oczekiwania ankietowanych firm odnośnie do przyszłej koniunktury. Subindeks ten osiągnął najniższy poziom od marca 2014 r., kiedy zapoczątkowano badanie.

 

W porównaniu z poprzednimi miesiącami, wyraźnemu pogorszeniu uległa ocena koniunktury w branży budowlanej. Firmy z sektora finansowego przeciętnie rzecz biorąc nie odczuły ani istotnej poprawy ani pogorszenia swojej sytuacji biznesowej w porównaniu ze styczniem, choć jednocześnie bardzo pesymistyczne pozostają ich wskazania w zakresie prognoz na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, ma to związek z rosnącymi obciążeniami tych przedsiębiorstw z tytułu nowego podatku, jak również m.in. konieczności zasilania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środkami na wypłatę gwarantowanych depozytów klientom upadłych w ostatnim czasie instytucji. Perspektywa wprowadzenia sektorowego podatku nie przełożyła się natomiast na ocenę koniunktury w przypadku firm funkcjonujących w obszarze handlu oraz usług dla klientów detalicznych, które awansowały do grona podmiotów gospodarczych najlepiej radzących sobie w obecnych warunkach. Może to częściowo wynikać z pojemności tej kategorii, która zawiera w sobie wiele podmiotów, na które nie zostaną nałożone nowe obciążenia fiskalne. Ponadto wewnętrzny popyt konsumpcyjny na polskim rynku pozostaje stosunkowo silny. Znaczące pogorszenie sytuacji w porównaniu ze styczniem sygnalizują zaś przedsiębiorstwa przemysłowe i wydobywcze, choć w dalszej perspektywie spodziewają się one względnej stabilizacji swoich wyników ekonomicznych.

 

Wyjątkowo, największy optymizm w odniesieniu do bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej wykazywały małe firmy, podczas gdy wśród większych przedsiębiorstw częściej występowały oceny negatywne i neutralne. Może to wynikać z faktu, iż wprowadzane nowe obciążenia dotyczą przede wszystkim dużych podmiotów, podczas gdy jednocześnie planuje się wprowadzić udogodnienia dla mniejszych spółek, w tym m.in. obniżoną stawkę CIT.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 01-03-2016 Do góry