Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW Partnerem Seminarium SEG "GROMADZENIE INFORMACJI O OSOBACH BLISKO ZWIĄZANYCH Z WŁADZAMI SPÓŁKI"

 

30 marca br. w siedzibie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje Seminarium "GROMADZENIE INFORMACJI O OSOBACH BLISKO ZWIĄZANYCH Z WŁADZAMI SPÓŁKI". 

 

W pierwszej części spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia: identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych (kim jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze wg MAR, problemy w identyfikacji osób blisko związanych rodzinnie z menedżerami, sieć powiązań biznesowych z menedżerami i ich bliskimi), prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych (zakres i format danych na liście, tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez emitenta od menedżerów, tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez menedżerów od osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo, najlepsze praktyki dbania o aktualność list), rodzaje instrumentów i transakcji podlegających raportowaniu (rodzaje instrumentów finansowych podlegających raportowaniu, rodzaje transakcji podlegających raportowaniu, identyfikacja portfeli o udziale instrumentów finansowych podlegających raportowaniu, pożyczki i zastawy). 

 

W dalszej części konferencji uczestnicy spotkania skoncentrują się na kwestiach związanych z procedurą raportowania transakcji (minimalny próg wartości transakcji podlegających raportowaniu, zawartość zawiadomienia, tryb przekazania zawiadomienia do emitenta i organu nadzoru, konflikt terminów zawiadomień menedżerów i osób blisko związanych oraz emitenta, tryb przekazania raportu w sprawie zawiadomienia), odpowiedzialnością emitenta, menedżerów i osób blisko związanych (odpowiedzialność emitenta i członków jego władz za prowadzenie list z tytułu regulacji rynku kapitałowego, odpowiedzialność menedżerów i osób blisko związanych w zakresie poprawności informacji znajdujących się na listach, odpowiedzialność emitenta i członków jego władz z tytułu innych przepisów, odpowiedzialność emitenta, członków jego władz, menedżerów i osób blisko z nimi związanych z tytułu raportowania transakcji), zmianą poziomu przejrzystości struktury akcjonariatu spółek (ujawnianie osób blisko związanych biznesowo w akcjonariacie spółki, sanowanie nieścisłości w strukturze akcjonariacie, konsekwencje nieujawnienia powiązania osoby blisko związanej biznesowo z menedżerem, międzynarodowa współpraca pomiędzy organami nadzoru). 

 

Po zakończeniu Seminarium odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SEG. 

 

Zagadnienia tematyczne: 

 

  • Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych
  • Prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych 
  • Rodzaje instrumentów i transakcji podlegających raportowaniu
  • Procedura raportowania transakcji 
  • Odpowiedzialność emitenta, menedżerów i osób blisko związanych 
  • Zmiana poziomu przejrzystości struktury akcjonariatu spółek 

 

Program Seminarium

​​​​
Ostatnia aktualizacja: 25-03-2016 Do góry