Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWskaźnik sytuacji bieżącej poniżej 100 pkt – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Kwiecień przyniósł kontynuację tendencji z poprzednich miesięcy. W konsekwencji, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej zaczął sygnalizować nieznaczne pogarszanie się kondycji biznesowej ankietowanych firm – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W kwietniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 99,5 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 100,6 pkt w marcu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 93,2 pkt w poprzednim miesiącu do 92,8 pkt w kwietniu.

 

 

Kwiecień przyniósł kolejny z rzędu spadek wskaźnika bieżącej i przyszłej koniunktury gospodarczej. Po raz pierwszy od listopada 2014 r. ankietowane przedsiębiorstwa przeciętnie rzecz biorąc odczuwały pogorszenie swojej sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem – subindeks oceny sytuacji bieżącej ukształtował się bowiem na poziomie poniżej 100 pkt. Optymistycznym akcentem jest natomiast to, że począwszy od przełomu 2015 i 2016 r. tempo obniżania się głównych składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców stopniowo spowalnia. Pomimo tego, że wśród uczestniczących w badaniu firm przeważają pesymistyczne nastroje, nadal odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększanie poziomu nakładów inwestycyjnych jest większy niż odsetek podmiotów ograniczających swoje plany inwestycyjne.

 

Mijający miesiąc był najbardziej udany dla firm z branży transportowej, które zwiększyły swoje obroty w ostatnim czasie oraz spodziewają się dalszej poprawy wyników w nadchodzącym półroczu. Najbardziej pesymistyczne oczekiwania co do przyszłości panują zaś wśród przedsiębiorstw przemysłowych i wydobywczych, co uzasadniane jest obserwowanym spadkiem popytu na ich produkty. Relatywnie słabo swoją sytuację – zarówno w perspektywie bieżącej, jak i nadchodzących 6 miesięcy – oceniają także firmy budowlane. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, sektor finansowy doświadcza pogorszenia wyników biznesowych, choć jednocześnie spodziewa się on ich ustabilizowania w przyszłości. Względnie stabilna sytuacja panuje w przedsiębiorstwach z branży usługowej i handlu detalicznego. Spośród wszystkich badanych grup firm, to właśnie one planują największy wzrost poziomu inwestycji.

 

W zakresie prognoz na przyszłość, największy optymizm panuje wśród przedsiębiorstw z regionu centralnego (woj. mazowieckie i łódzkie), gdzie wskaźnik ten nadal kształtuje się na poziomie powyżej 100 pkt. Wyższe oceny sytuacji bieżącej odnotowano jednak w regionach południowych i wschodnich.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 26-04-2016 Do góry