Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręMiFID II/MiFIR. Nowe regulacje europejskie – nowa usługa KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął działania mające na celu uruchomienie usługi „zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego” tzw. ARM (eng. Approved Reporting Mechanism), który zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2014/65/UE („MiFID II”), oznacza osobę upoważnioną do świadczenia usług polegających na zgłaszaniu szczegółów transakcji właściwym organom lub ESMA w imieniu firm inwestycyjnych.

 

Nasza inicjatywa podyktowana jest rozszerzeniem zakresu informacji podlegających wymogowi raportowania określonemu w nowych regulacjach dotyczących rynków finansowych tj. wymienionej wyżej Dyrektywie „MiFID II” oraz Rozporządzeniu (UE) 600/2014 („MiFIR”). Idea pełnienia przez KDPW roli ARM powstała w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych (raportującą obecnie zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID I), a także uzyskała aprobatę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 

Zgodnie z Art. 26 ust. 7 rozporządzenia MiFIR firmy inwestycyjne będą ponosić odpowiedzialność za kompletność, zgodność ze stanem faktycznym i terminowe przekazywanie zgłoszeń do właściwego organu nadzorczego. Jeśli firma inwestycyjna korzystać będzie natomiast z pośrednictwa zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego odpowiedzialność w tym zakresie ciążyć będzie na ARM (z zastrzeżeniem art. 66.4 MiFID).

 

KDPW, prowadząc od ponad dwóch lat repozytorium transakcji, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 648/2012 („EMIR”), posiada doświadczenie oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach, a także ich walidacji. Usługa ARM prowadzona przez KDPW, zbudowana będzie w oparciu o racjonalny model biznesowy, bazujący na dotychczasowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru, w szczególności z KNF, w zakresie przetwarzania, udostępniania i dbałości o jakość zaraportowanych danych.

 

Dzięki zautomatyzowanym i zabezpieczonym interfejsom komunikacyjnym i wypracowanemu już przez KDPW modelowi współpracy z nadzorcami i uczestnikami, wybór KDPW, jako ARM, ułatwi podmiotom zobowiązanym do raportowania prawidłowe, niezakłócone wywiązanie się z obowiązku raportowego. Takie rozwiązanie będzie też szczególnie korzystne dla uczestników repozytorium transakcji KDPW z uwagi na fakt, że wszystkie zgłoszenia transakcji dokonane do repozytorium, zawierające szczegóły wymagane na mocy MiFIR (Art. 26 ust. 1, 3 i 9), będą przekazywane właściwemu organowi, przez co obowiązek nałożony na podmiot raportujący na mocy MiFIR zostanie wypełniony.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniającym Rozporządzenie (EU) 600/2014 obowiązek zgłaszania transakcji wynikający z Art. 26 MiFIR będzie mieć zastosowanie od dnia 3 stycznia 2018 roku.

 

Aktualnie KDPW prowadzi prace związane z opracowaniem docelowego modelu biznesowego i współpracy z uczestnikami w ramach usługi ARM.

 

Wszelkie pytania w powyższym zakresie prosimy kierować na adres: arm@kdpw.pl.

Ostatnia aktualizacja: 03-08-2016 Do góry