Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę 

Sierpniowe pogorszenie nastrojów biznesu – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Stopniowo następująca od maja poprawa klimatu koniunktury biznesowej okazała się być nietrwała. W sierpniu wskaźnik prognoz na najbliższe 6 miesięcy osiągnął najniższy poziom w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W sierpniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 99,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 101,2 pkt w lipcu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 95,7 pkt w poprzednim miesiącu do 92,2 pkt w sierpniu.

 

 

 

Po stosunkowo krótkim okresie wzrostu optymizmu wśród przedsiębiorców, w czasie którego wskaźnik oceny sytuacji bieżącej przejściowo znalazł się powyżej bariery 100 pkt, sierpień przyniósł ponowne wyraźne pogorszenie nastrojów. Uczestniczące w badaniu firmy oceniają zmianę klimatu biznesowego w ujęciu miesiąc do miesiące najsłabiej maja br., podczas gdy wskaźnik odnoszący się do prognoz na przyszłość osiągnął najniższy poziom w historii badania. Co niepokojące, wyraźnemu ograniczeniu ulegają również plany ankietowanych przedsiębiorstw związane z inwestycjami oraz zatrudnianiem nowych pracowników.

 

Na mniej optymistyczne postrzeganie bieżącego stanu koniunktury gospodarczej oraz perspektyw na jej poprawę wpływa szereg różnych czynników. Część uczestniczących w badaniu firm odczuła skutki czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Z uwagi na osłabienie kursu funta zmniejszyła się liczba zamówień od brytyjskich kontrahentów. Obserwowane są także pierwsze upadłości kooperantów polskich firm z pozostałych państw UE, którzy byli mocno zaangażowani na rynku brytyjskim.

 

Kolejnym sygnalizowanym problemem jest nierównomierna deflacja, przejawiająca się w szybszym spadku cen dóbr finalnych od materiałów i komponentów do ich produkcji, co w konsekwencji negatywnie wpływa na rentowność prowadzonej działalności.

 

Stale podnoszoną przez przedsiębiorców kwestią jest również niepewne otoczenie prawne, częste zmiany przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw w określonych branżach oraz nadmierna kontrola ze strony organów administracji, utrudniająca prowadzenie firmy. Plany ankietowanych podmiotów co do zwiększania poziomu zatrudnienia ulegają ograniczeniu również ze względu na fakt, iż w ich ocenie sytuacja na rynku pracy zaczyna dochodzić do punktu granicznego. Z uwagi na brak rąk do pracy, część firm już porzuciła nadzieję na zatrudnienie nowych osób, koncentrując się przede wszystkim na zatrzymaniu u siebie swoich obecnych pracowników, którzy coraz częściej zaczynają otrzymywać oferty pracy od konkurencji.

 

W przekroju branżowym stosunkowo dobrze oceniają obecną sytuację firmy z branży finansowej oraz profesjonalnych usług biznesowych, a także przedsiębiorstwa handlowe. Najwięcej pesymistów można natomiast spotkać wśród przedstawicieli sektora przemysłowego i budownictwa. Przedsiębiorstwa budowlane wskazują na to, że proces ogłaszania i rozstrzygania przetargów infrastrukturalnych przez podmioty publiczne jest obecnie zablokowany, a utrzymywanie się tego stanu rzeczy przez kolejne miesiące może doprowadzić do dalszego pogarszania się sytuacji panującej w branży.

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 31-08-2016 Do góry