Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręBiznes nadal w słabych nastrojach – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Początek ostatniego kwartału br. przyniósł kontynuację negatywnych tendencji z poprzednich miesięcy. Wskaźniki oceny bieżącej oraz oczekiwań na przyszłość osiągnęły najniższe poziomy w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W październiku 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 93,1 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 94,2 pkt we wrześniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 87,3 pkt w poprzednim miesiącu do 85,6 pkt we wrześniu.

 

 

Po przejściowym polepszeniu nastrojów przedsiębiorców w połowie roku, od sierpnia nieprzerwanie pogarsza się ocena zarówno bieżącego, jak i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej. Oba podstawowe wskaźniki Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców ukształtowały się na najniższym poziomie w historii badania, a więc od marca 2014 r. Dynamika spadku wartości tych indykatorów istotnie jednak z zmalała z -5,0 pkt proc. we wrześniu do -1,1 pkt proc. w październiku w przypadku wskaźnika ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz z -4,9 do -1,7 pkt proc. w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego oczekiwań na najbliższe 6 miesięcy. Uczestniczące w badaniu firmy sygnalizują również, że będą ograniczać wielkość inwestycji oraz liczbę nowotworzonych miejsc pracy, chociaż w zakresie nakładów na środki trwałe zmalała w bieżącym miesiącu przewaga liczebna podmiotów redukujących inwestycje w stosunku do tych, które nadal planują je zwiększać. Głównym źródłem niepewności wpływającej na niekorzystny klimat koniunktury gospodarczej pozostają niestabilne oraz zmieniające się w mało przewidywalny sposób regulacje prawne.

 

Względnie stabilna sytuacja panuje w firmach reprezentujących sektor finansowy, handlowy oraz profesjonalne usługi na rzecz biznesu. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową pogorszyły się oczekiwania na przyszłość. Może mieć to związek z trwającymi pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedziele, którego przyjęcie niekorzystnie wpłynęłoby na wyniki finansowe sektora. Mimo to, firmy funkcjonujące w tym obszarze nadal zamierzają realizować kolejne projekty inwestycyjne. Słabsze nastroje przeważają natomiast w przemyśle, a bardzo złe – w budownictwie. Należy oczekiwać, że ten stan rzeczy będzie utrzymywał się aż do czasu odblokowania wydatkowania środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 25-10-2016 Do góry