Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręV Kongres Rynku Kapitałowego – Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty!

30 listopada br. w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się V KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, organizowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Patronami merytorycznymi Kongresu byli: Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Patronat medialny: Gazeta Parkiet i Radio Kampus.

 

Podczas tegorocznego Kongresu dr Wiesław Rozłucki, pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał jubileuszową nagrodę z okazji 25-lecia GPW oraz 5.edycji Kongresu Rynku Kapitałowego od GK Krajowego Depozytu oraz Wydziału Zarządzania UW.

 

Główną ideą Kongresu jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym w perspektywie zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, obowiązującą na rynku kapitałowym. Kongres zgromadził blisko 300 przedstawicieli środowiska akademickiego z najważniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, przedstawicieli instytucji rynku finansowego i mediów ekonomicznych.

 

Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrowała się na zagadnieniach:

 • Architektura instytucjonalno-regulacyjna zarządzania ryzykiem instytucji finansowych
 • Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
 • Nowa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - korzyści dla polskiego rynku finansowego
 • Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego
 • Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie - wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016
 • Reforma emerytur kapitałowych - czynniki sukcesu
 • Nowe wymogi regulacyjne w obszarze spółek i ich władz
 • Wyzwania dla domów maklerskich w świetle potrzeb polskiego rynku kapitałowego
 • System emerytalny w Programie Budowy Kapitału SOR: casus Funduszu Rezerwy Demograficznej
 • Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce w świetle założeń i realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Regulacje europejskie (EMIR, CSDR, MiFID (II)/MiFIR) - konsekwencje operacyjne dla polskiego rynku finansowego
 • Projekt obligatoryjnej dematerializacji akcji niepublicznych
 • Myśl globalnie - inwestuj lokalnie. Oferta produktów strukturyzowanych GPW

 

Kongresowi towarzyszył Konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. W Konkursie wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

 

Kapituła Naukowa w składzie:

 

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW – Sekretarz naukowy Kapituły
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016.

 

Prof. dr hab. Marian Górski
Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP.

 

Prof. dr hab. Jan Turyna
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

dokonała oceny nadesłanych referatów i przyznała następujące nagrody:

 

I miejsce – nagroda w wysokości 5.000 zł

Dr Igor Kravchuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu

Tytuł referatu: Indeks stresu na rynku zbywalnych instrumentów finansowych w Polsce

 

II miejsce – nagroda w wysokości 4.000 zł

Dr Hubert Wiśniewski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł referatu: Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

 

III miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł

Mgr Karolina Łudzińska, Szkoła Główna Handlowa

Tytuł referatu: Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynku kapitałowym

 

Wyróżnienie

Dr Michał Zdziarski, Wydział Zarządzania UW

Dr Piotr Jaworski, Wydział Zarządzania UW

Tytuł referatu: Wpływ kapitału rad nadzorczych na wartość spółek: analiza portfeli inwestycyjnych

 

Laureatom Konkursu na referat naukowy serdecznie gratulujemy!

 

Wręczenie nagród dla autorów najlepszych referatów naukowych nastąpiło w dniu 30 listopada br. podczas uroczystej kolacji towarzyszącej Kongresowi Rynku Kapitałowego.


grupowe.jpg 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 02-12-2016 Do góry