Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręLepsza ocena sytuacji bieżącej, słabsze oczekiwania – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Grudniowe zmiany oceny koniunktury gospodarczej mają ambiwalentny wydźwięk. Wzrósł wskaźnik sytuacji bieżącej, jednak równocześnie wyraźnie pogorszyły się oczekiwania firm na przyszłość – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W grudniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 92,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 90,5 pkt w listopadzie bieżącego roku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 85,4 pkt w poprzednim miesiącu do 84,3 pkt w grudniu.

 

 

Po raz pierwszy od lipca 2016 r. nastąpił wzrost wskaźnika ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej. Zarazem jednak grudzień br. był piątym miesiącem z rzędu, w którym pogorszyła się druga główna składowa Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, odzwierciedlająca oczekiwania w perspektywie nadchodzącego półrocza. Spadek wskaźnika oceny sytuacji przyszłej istotnie pogłębił się w stosunku do poprzedniego miesiąca, oddalając perspektywę przekroczenia punktu przełomowego w bieżącym cyklu, sygnalizowaną w poprzedniej edycji badania. Mimo najnowszej poprawy, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej utrzymuje się w pobliżu historycznych minimów, a wskaźnik odnoszący się do sytuacji przyszłej osiągnął najniższą wartość od momentu rozpoczęcia prowadzenia badania w marcu 2014 r. Wartości obu podstawowych wskaźników utrzymują się poniżej granicy 100 pkt, co świadczy o przewadze negatywnych wskazań uczestniczących w ankiecie przedsiębiorstw nad wskazaniami pozytywnymi. W obszarze planów inwestycyjnych firm uczestniczących w badaniu, grudzień przyniósł wyraźną poprawę – ponownie więcej przedsiębiorców chce zwiększać inwestycje, niż je ograniczać. Gorzej wypadają natomiast plany co do zmiany poziomu zatrudnienia, co może również wynikać z trudności, jakie napotykają firmy chcące zatrudniać nowych pracowników w obecnych warunkach rynkowych. Wśród głównych barier determinujących negatywną ostateczną ocenę klimatu koniunktury biznesowej wskazuje się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – niepewne otoczenie prawne oraz niestabilny kurs polskiego złotego względem walut obcych.

 

W branży budowlanej można zaobserwować stabilizację w obszarze oceny bieżącej koniunktury. Oczekiwania na przyszłość pozostają jednak zdecydowanie pesymistyczne. Umiarkowany optymizm w odniesieniu do najbliższych 6 miesięcy panuje natomiast wśród przedsiębiorstw działających obszarze finansów oraz profesjonalnych usług na rzecz klientów biznesowych. W przemyśle oraz transporcie przeważają względnie neutralne wskazania, przy czym firmy z branży transportowej częściej przewidują zwiększenie nakładów inwestycyjnych oraz poziomu zatrudnienia.

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Ostatnia aktualizacja: 21-12-2016 Do góry