Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW wśród pierwszych na świecie podmiotów akredytowanych w zakresie nadawania kodów LEI

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), który od 2013 r. prowadzi działalność w zakresie nadawania kodów LEI (Legal Entity Identifier), uzyskał akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania Globalnego System LEI.

 

Kod LEI to niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację w skali globalnej podmiotów operujących na rynkach finansowych. Obecnie KDPW zarządza bazą ponad 7 tys. kodów identyfikujących, dla przedsiębiorców z Polski oraz 21 innych krajów.

 

- Dla KDPW uzyskanie akredytacji GLEIF to przede wszystkim możliwość kontynuowania usługi nadawania kodów, która wchodzi w skład budowanego, zgodnie z naszym celem strategicznym, zintegrowanego portfela usług wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Jednocześnie obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na usługę nadawania kodów LEI. Ważnym elementem budowy tego popytu są regulacje prawa europejskiego, wprowadzające obowiązek uzyskania kodu LEI przez podmioty działające na rynku finansowym. Jednocześnie pragnę podziękować GLEIF za owocną współpracę na każdym etapie naszej akredytacji – mówi Iwona Sroka, Prezes KDPW.
- Akredytacja jest procesem, podczas którego GLEIF ocenia organizacje chcące nadawać i zarządzać bazami kodów LEI w ramach Globalnego Systemu LEI. Uzyskując ją dany podmiot staje się członkiem globalnego systemu LEI, uznawanym na całym świecie i gwarantującym najwyższej jakości dane i obsługę klienta. Jestem przekonany o kontynuacji doskonałej współpracy z KDPW w roli akredytowanej instytucji nadającej kody LEI – mówi Stephan Wolf, Prezes GLEIF.

 

Konieczność uzyskania i posługiwania się przez podmioty prawne kodami LEI określają regulacje prawa europejskiego, takie jak EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR, CSDR oraz SFTR. Wdrożenie standardu LEI w ramach powyższych wymogów prawnych ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa rynków finansowych. Aktualnie kody LEI muszą posiadać wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające transakcje na instrumentach pochodnych, które muszą być raportowane do repozytoriów transakcji. Ponadto obowiązek posiadania kodów LEI dotyczył będzie wkrótce szerszej grupy podmiotów, w tym podmiotów zawierających transakcje na rynku kasowym oraz emitentów.

 

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem serwisu internetowego https://lei.kdpw.pl dostępnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

 

*****

 

 

KOD LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

 

GLOBAL LEI SYSTEM
W 2011 r. grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do przygotowania rekomendacji dla globalnego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i wspierającego go ładu organizacyjnego. Doprowadziło to do stworzenia globalnego systemu LEI, który poprzez nadawanie identyfikatorów zapewnia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w globalnych transakcjach finansowych.

 

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 przez Radę Stabilności Finansowej jako organizacja non-for-profit, której zadaniem jest wdrażanie i stosowanie standardów dotyczących kodów LEI. Fundacja jest wspierana i nadzorowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI, reprezentujący organy administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria).

Certyfikat_LEI.JPG

Ostatnia aktualizacja: 10-01-2017 Do góry