Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych Partnerem Seminarium SEG Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG

W dniu 18 stycznia w Krajowym Depozycie odbędzie się Seminarium Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

 

W Programie:

 

Implementacja Dyrektywy 2014/95/UE - zakres, stan prac

 • Dyrektywa 2014/95/UE a Ustawa o Rachunkowości
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian w Ustawie o Rachunkowości
 • Sprawozdanie w sprawie informacji niefinansowych w relacji do sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego

 

 

Kto podlega nowym obowiązkom w zakresie raportowania?

 • Obowiązki dwóch grup podmiotów: 250+ oraz 500+
 • Jak liczyć pracowników na potrzeby ustalenia progów?
 • Obowiązki podmiotu w grupie kapitałowej i w łańcuchu dostaw

 

 

Co powinno zawierać sprawozdanie w sprawie informacji niefinansowych?

 • Opis kluczowych ryzyk i sposobu zarządzania nimi
 • Czym są polityki w istotnych obszarach i jak określić ich skutki?
 • Dobór kluczowych wskaźników i sposób ich przedstawienia

 

 

10-letnie doświadczenia w raportowaniu informacji niefinansowych:

 • Właściwy wybór obszarów działalności spółki podlegających raportowaniu oraz ustalenie kluczowych grup interesariuszy
 • Organizacja zespołu gromadzącego dane i przygotowującego raport
 • Tryb pracy nad raportem w sprawie informacji niefinansowych

 

 

GRI, Global Compact, SIN i inne: jaki standard raportowania wybrać?

 • Przegląd najbardziej popularnych międzynarodowych standardów raportowania informacji niefinansowych
 • Kompatybilność standardów i relacje pomiędzy nimi
 • Jak dobrać standard do specyfiki spółki?

 

 

Identyfikacja ryzyk i badanie istotności

 • Określenie głównych grup interesariuszy spółki, które należy wziąć pod uwagę w analizie
 • Metody ustalenia istotności poszczególnych obszarów działalności spółki, które powinny podlegać raportowaniu
 • Określenie kluczowych ryzyk i sposobów zarządzania nimi

 

 

Nadzór nad raportowaniem informacji niefinansowych

 • Zakres nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad raportowaniem informacji niefinansowych
 • Planowane zmiany w Rozporządzeniu w sprawie raportów bieżących i okresowych
 • Możliwe sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z nowelizacji Ustawy o Rachunkowości

 

Program Seminarium

Ostatnia aktualizacja: 18-01-2017 Do góry