Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręW dniu 21 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały nowe standardy techniczne
(EMIR - Standardy techniczne EMIR - Standardy implementacyjne) dokonujące zmian w dotychczasowych regulacjach związanych z raportowaniem transakcji pochodnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenie EMIR).
Celem wprowadzenia zmian w regulacjach jest przede wszystkim podniesienie jakości raportowanych danych, a także przeniesienie na grunt prawny wytycznych ESMA wyrażonych dotychczas w formie Q&A do rozporządzenia EMIR. Zakres zmian obejmuje wyjaśnienie lub uściślenie definicji istniejących pól oraz sposobu ich raportowania, a także wprowadzenie nowych pól lub wartości, które odzwierciedlają praktyki rynkowe bądź wymagania regulatorów.
Najistotniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie opublikowanych regulacji dla uczestników repozytorium transakcji KDPW to: 
  • przesunięcie terminu granicznego dla raportowania transakcji w związku z tzw. backlaoding’iem na dzień 12 lutego 2019 r.,
  • oraz wprowadzenie z dniem 1 listopada 2017 r.:
    • obowiązku stosowania ważnych kodów LEI w zakresie identyfikacji podmiotów; od tego dnia zgodnie z przyjętymi regulacjami raportowanie transakcji w imieniu podmiotu, który nie posiada ważnego kodu LEI będzie niemożliwe, co oznaczać będzie odrzucenie raportu przez repozytorium transakcji,
    • zmian w zakresie danych raportowanych do repozytorium transakcji.
Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem raportowania transakcji pochodnych, które nie posiadają kodu LEI zachęcamy do skorzystania z usług KDPW w zakresie nadawania kodów LEI https://lei.kdpw.pl/. W grudniu 2016 roku KDPW uzyskał w tym zakresie akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania Globalnego Systemu LEI.
Ostatnia aktualizacja: 26-01-2017 Do góry