Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę 

Rekordowo niska ocena sytuacji bieżącej przy jednoczesnej poprawie oceny sytuacji przyszłej – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Ambiwalencja wyników oceny sytuacji gospodarczej wśród firm nadal się utrzymuje, choć istotnie zmienia swój charakter. Po krótkotrwałym odbiciu, wartość wskaźnika oceny sytuacji bieżącej ponownie nurkuje, ale równocześnie subindeks odnoszący się do oczekiwań na przyszłość osiąga najwyższy poziom od połowy minionego roku – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W styczniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 88,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 92,4 pkt w grudniu ubiegłego roku. Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 84,3 pkt w poprzednim miesiącu do 89,1 pkt w styczniu.

 

 

 

O ile w grudniu minionego roku zanotowano wzrost wskaźnika oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz spadek wartości wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań przedsiębiorców związanych z nadchodzącym półroczem, w najnowszej – styczniowej – edycji badania sytuacja ta uległa zupełnemu odwróceniu. Ocena sytuacji bieżącej wyraźnie się obniżyła, zaś subindeks oceny sytuacji przyszłej istotnie wzrósł. W konsekwencji, ankietowani przedsiębiorcy najgorzej w historii badania (tj. do marca 2014 r.) oceniają aktualną zmianę koniunktury – wskaźnik bieżący spadł bowiem poniżej minimów z listopada ub.r., notując jednocześnie najgłębszy jednorazowy spadek od września 2016 r. W odniesieniu zaś do oceny perspektyw zmian uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu kolejnych 6 miesięcy, wskaźnik ten wzrósł najszybciej od maja 2016 r., osiągając jednocześnie najwyższy poziom od sierpnia minionego roku. Co więcej, po raz pierwszy od września 2015 r. wskaźnik oceny przyszłej osiągnął wyższą wartość niż wskaźnik oceny bieżącej. Innymi słowy, po raz pierwszy od 16 miesięcy uczestniczący w badaniu przedsiębiorcy uważają, że w perspektywie najbliższego półrocza ich sytuacja biznesowa będzie się korzystniej zmieniać w stosunku do zmiany, jaką aktualnie odczuwają w porównaniu z poprzednim miesiącem.

 

Umiarkowanemu ograniczeniu uległy plany inwestycyjne przedsiębiorstw, zaś znacząco wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia. Wartości obu subindeksów – tj. inwestycyjnego oraz zatrudnieniowego – utrzymują się powyżej 100 pkt, co oznacza przewagę pozytywnych tendencji. W branży transportowej oraz handlowej można zaobserwować stabilizację w zakresie oceny sytuacji bieżącej. Wśród firm budowlanych nadal zaś przeważają negatywne nastroje, choć i tak są one znacznie lepsze od fatalnych ocen sprzed kilku miesięcy. Warta odnotowania jest również wyraźna poprawa oczekiwań na przyszłość w sektorze finansowym oraz profesjonalnych usług dla biznesu.

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).​​

Ostatnia aktualizacja: 02-02-2017 Do góry