Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, że w dniu 4 września 2017 r. Rada Nadzorcza KDPW (Rada Depozytu) podjęła uchwałę o odwołaniu Pani dr Iwony Sroki ze stanowiska Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu.
Rada Depozytu podjęła także uchwałę o oddelegowaniu Pana dr. Pawła Góreckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Ponadto Rada Depozytu podjęła uchwałę o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

 

Dr Iwona Sroka funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pełniła nieprzerwanie od 2009 roku, powołana przez WZA na to stanowisko. Od 2011 roku pełniła także funkcję Prezesa Zarządu KDPW_CCP S.A., a wcześniej tzw. gwaranta rozliczeń KDPW_CLEARPOOL.

Dr Iwona Sroka odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Dzięki temu Grupa KDPW może poszczycić się najlepiej rozwiniętą paletą usług post-transakcyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dorównując w wielu aspektach instytucjom depozytowo-rozliczeniowym największych rynków finansowych w Europie.

Podczas sprawowania przez Panią Iwonę Srokę funkcji Prezesa Zarządu wprowadzono szereg zmian systemowych w spółce: m.in. wdrożono nowy system depozytowo-rozliczeniowy (kdpw_stream), wydzielono ze struktur KDPW izbę rozliczeniową KDPW_CCP - spółkę, której powierzono funkcje rozliczeniowe, zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami. W 2014 r. izba KDPW_CCP uzyskała autoryzację na gruncie europejskich aktów prawnych dla waluty PLN, a w 2016 – rozszerzenie autoryzacji także o walutę EUR. Europejska autoryzacja pozwala polskiej izbie rozliczeniowej m.in. na świadczenie usług w całej UE. Od 2013 r. KDPW_CCP oferuje usługę rozliczania derywatów z rynku pozagiełdowego (OTC). Pierwsze transakcje w tym segmencie rozliczone zostały w maju 2015 r. W 2016 roku wartość rozliczonych transakcji w instrumentach OTC w KDPW_CCP osiągnęła poziom 200 mld zł. Dzięki wprowadzeniu usługi nettingu w papierach wartościowych branża maklerska uzyskała oszczędności z tytułu rozrachunku transakcji szacowane na 24 mln zł w skali roku.

W 2012 r. utworzono repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym). Obecnie KDPW_TR posiada pond 250 uczestników z Polski i 8 innych krajów europejskich, którzy raportują dane w imieniu 18,5 tys. podmiotów zobligowanych do przekazywania informacji o zwieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Będąc prezesem KDPW Pani Iwona Sroka rozwinęła także funkcje tej instytucji jako agencji numerującej, która obecnie nadaje kody ISIN, CFI, FISN i LEI instrumentom finansowym i podmiotom. W grudniu 2016 r. KDPW uzyskał akredytację do nadawania kodów LEI przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) - podmiot odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania Globalnego System LEI. Obecnie KDPW zarządza bazą blisko 8 tys. kodów LEI.

W październiku 2014 r. w KDPW nastąpiła zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2, dostosowująca polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej przez unijne rozporządzenie CSDR. Dr Iwona Sroka nadzorowała także prace nad przygotowaniem Krajowego Depozytu do procesu europejskiej autoryzacji na gruncie tego rozporządzenia. Stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony w 2017 r.

Dr Iwona Sroka jest Inicjatorką i pomysłodawczynią Kongresu Rynku Kapitałowego – dorocznego spotkania teoretyków i praktyków rynku kapitałowego, organizowanego przez KDPW, KDPW_CCP oraz Uniwersytet Warszawski. Głównym założeniem Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju oraz współpraca na linii środowisko naukowe - biznes.

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW i KDPW_CCP przez Iwonę Srokę instytucje te były wielokrotnie nagradzane za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce, m.in. przez: Izbę Domów Maklerskich - wyróżnienie w kategorii „Instytucje współpracujące z Izbą”, Bloomberg Businessweek Polska - „Luminatus” za usługę rozliczania derywatów OTC, za usługi Agencji Numerującej oraz za usługę repozytorium transakcji KDPW_TR, Home & Market - „Lokomotywy Polskiej Gospodarki”, SAP Polska – za innowacyjność we wdrożeniach SAP, Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej - „Wektor”, WPROST -„Innowator WPROST”, IBM - „COMMON Europe/IBM Innovation Award”. KDPW znalazł się także na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.
 

Jako Prezes KDPW i KDPW_CCP Pani Iwona Sroka uhonorowana został licznymi wyróżnieniami z czego najważniejsze to: „Filar Rynku Kapitałowego” (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), statuetka „Byki i Niedźwiedzie” za szczególny wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego (Gazeta Giełdy Parkiet), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (Home & Market), „Najważniejsi Menedżerowie w Finansach” (Gazeta Finansowa) i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: 05-09-2017 Do góry