Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę29 września br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o autoryzację zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia CSDR*, które określa m.in. jednolite wymogi dotyczące funkcjonowania centralnych depozytów papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Uzyskanie autoryzacji potwierdzi gotowość do świadczenia przez KDPW usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, w tym rejestrowania i przechowywania instrumentów finansowych oraz dokonywania rozrachunku transakcji.

 

- Projekt uzyskania autoryzacji był w ostatnich miesiącach kluczowy dla Zarządu i Spółki, angażował wszystkie jednostki organizacyjne i wymagał szeregu zmian o charakterze systemowym, regulacyjnym i organizacyjnym. Prace przygotowawcze i dostosowawcze prowadzone były jednak już od ponad 2 lat. Z nieskrywaną satysfakcją mogę potwierdzić, że wniosek autoryzacyjny złożony został dziś w Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział dr Paweł Górecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW, wykonujący czynności Prezesa Zarządu.

 

Celem rozporządzenia CSDR jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych, realizowane w szczególności poprzez harmonizację zasad rozrachunku stosowanych na rynkach europejskich. Regulacja określa także wymogi stawiane członkom organów zarządzających centralnym depozytem. Przepisy rozporządzenia obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich UE.

 

- W celu dostosowania do wymogów CSDR, Krajowy Depozyt przygotował i wdrożył pakiet zmian systemowych, które objęły kluczowe obszary funkcjonowania KDPW takie jak: systemy informatyczne KDPW, w szczególności w zakresie raportowania i gromadzenia danych, obsługę połączeń transgranicznych (tzw. linki FoP), obszar dyscypliny rozrachunku, obszar opłat i procesów kontrolingowych oraz obszar korporacyjny – skomentował Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.

 

- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do procesu autoryzacji Krajowego Depozytu. Jako Grupa KDPW mamy już cenne doświadczenia związane z autoryzacją izby rozliczeniowej KDPW_CCP na gruncie unijnego rozporządzenia EMIR (dla rozliczeń w PLN oraz EUR), czy też uzyskanie rejestracji Repozytorium Transakcji w ESMA (Europejskim Organie Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym). W przypadku autoryzacji KDPW_CCP byliśmy trzecią w UE autoryzowaną izbą, a nasze repozytorium transakcji zostało zarejestrowane jako jedno z pierwszych czterech w Europie – powiedział Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW.

 

Złożenie wniosku autoryzacyjnego nie kończy procesu autoryzacji, pozwala jednak na prowadzenie przez KDPW działalności podstawowej. Kolejnym etapem kluczowym dla statusu KDPW będzie sam proces autoryzacji, który zgodnie z rozporządzeniami unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa trwać będzie co najmniej 6 miesięcy.

 

Proces autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych wpisuje się w realizację Strategii rozwoju spółki na lata 2017 – 2021, która zorientowana jest w dużym stopniu na krajowy potencjał, oparta na tzw. rozwoju organicznym i tworzeniu kompleksowej oferty usług post-transakcyjnych dla polskich i zagranicznych uczestników rynku finansowego dostępnych w Polsce. Tak, aby uczestnicy rynku nie musieli szukać oferty za granicą, nie wychodzili po usługi do innych podmiotów sfery post-transakcyjnej, a rozwiązania oferowane w kraju były atrakcyjne także dla podmiotów zagranicznych operujących na rodzimym rynku finansowym.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR).

Ostatnia aktualizacja: 29-09-2017 Do góry