Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Prezes Zarządu ​Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

dr Iwona Sroka

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu


Dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP.
 
Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce.

W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.

W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.

Wcześniej pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. 22 października 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego.

Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, zaangażowana w prace Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego.

Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi.

Prezes Iwona Sroka uczestniczy ponadto w pracach Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, któremu patronuje Narodowy Bank Polski.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tematyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.
 

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „TOP 20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2013, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, czyli Najbardziej Przedsiębiorcze Kobiety w Polsce (2010-2013, Gazeta Finansowa), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market).

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście  najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Ostatnia aktualizacja:15-11-2011 Do góry