Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Sławomir Panasiuk

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP.

Absolwent Wydziału Cybernetyki o specjalności eksploatacja systemów komputerowych, podyplomowych studiów z Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu informatyki i rynku kapitałowego. Wśród szeregu kursów które systematycznie odbywał od początku swojej aktywności zawodowej, szczególne znaczenie mają szkolenia z zakresu zarządzania projektami, prac projektowo-programistycznych oraz wykorzystania komunikatów SWIFT na rynku kapitałowym. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL.

Z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. związany jest od 1999 roku. Był m.in. szefem zespołu ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych, dyrektorem Działu Informatyki oraz dyrektorem generalnym ds. Technologii. W roku 2006 został powołany w skład Zarządu KDPW S.A.
Uczestniczył we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez Krajowy Depozyt. Kierował procesem wdrożenia systemu depozytowo - rozliczeniowego kdpw_stream. Był to bezprecedensowy na polskim rynku - pod względem liczby zaangażowanych podmiotów - projekt informatyczny prowadzony przez kilka lat.

Nadzorował również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Koordynował  działania z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym doskonalenie modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Ponadto nadzorował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z  międzynarodowymi normami. Był odpowiedzialny za wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w KDPW S.A. Przygotowywał także wdrożenie nowego systemu wymiany danych z domami maklerskimi  - ESDI oraz brał udział w projekcie budowy systemu kontrolingu w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące kosztów utrzymania i rozwoju IT.

Od 30 lipca 2009 roku jest wiceprezesem Zarządu odpowiadając za obszar operacyjny, technologiczny oraz bezpieczeństwo korporacyjne.

Nagrodzony prestiżowym tytułem CIO Roku 2009 przez miesięcznik CIO za wdrożenie systemu depozytowo rozliczeniowego -  kdpw_stream. W 2011 r. wyróżniony w pierwszej edycji konkursu Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku, organizowanego przez PwC i miesięcznik Forbes,  za stworzenie przez KDPW systemu do zarządzania aktywami kdpw_flow.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Giełdowe S.A.” oraz jest członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

Ostatnia aktualizacja:25-06-2015 Do góry