Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupy robocze SMPG

Securities Market Practice Group  (SMPG)

Grupa SMPG powstała w lipcu 1998 r. i zrzesza ponad 30 państw, w których działają krajowe grupy National Market Practice Group (NMPG). W skład organizacji wchodzą przedstawiciele domów maklerskich, firm zarządzających inwestycjami, banków powierniczych, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz urzędów nadzoru. Grupa SMPG opracowuje globalnie uzgodnione, zharmonizowane praktyki rynkowe, które w powiązaniu ze standardami ISO zbliżyły rynki papierów wartościowych do wprowadzenia rozwiązań typu STP (Straight Through Processing).
Prace grupy koncentrują się przede wszystkim  na doskonaleniu praktyk obowiązujących na rynkach papierów wartościowych. Przedstawiciele SMPG aktywnie współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi m.in. OMGEO, ECSDA, ACSDA, ISITC, ISSA.

Grupa SMPG opracowała liczne rekomendacje dotyczące praktyk rynkowych w obszarze inicjowania i potwierdzania transakcji, rozrachunku oraz operacji na papierach wartościowych. Ponadto, grupa SMPG pracuje nad określeniem praktyk rynkowych w sektorze funduszy inwestycyjnych.

Prace Securities Market Practice Group  koncentrują się wokół trzech obszarów tematycznych:

  • Settlement and Reconcilation (rozrachunek transakcji);
  • Corporate Action (realizacja praw z papierów wartościowych);
  • Investment Funds ( obsługa funduszy inwestycyjnych) .

 

Praktyki rynkowe oraz inne materiały opracowywane przez SMPG są publikowane na stronach internetowych organizacji: www.smpg.info.

W ramach SMPG powołane zostały krajowe grupy National Market Practice Group (NMPG). SMPG zrzesza 37 krajów, w tym Polskę. W Polsce obecnie pracują 2 grupy NMPG:
1. S&R NMPG PL
2. CA NMPG PL
  
 
S&R NMPG PL -  National Practice Group Settlement and Reconciliation

Celem  Grupy jest opracowanie krajowych standardów praktyk rynkowych w zakresie rozliczania i rozrachunku transakcji. Krajowa Grupa S&R NMPG opracowała i opublikowała w listopadzie 2005 roku procedury wymiany informacji dla rozliczeń klasycznych transakcji kupna /sprzedaży i odpowiednie komunikaty rozliczeniowe dla rynku polskiego, zgodne z normą ISO 15022. Procedura ta obowiązuje na rynku polskim - w relacjach pomiędzy uczestnikami KDPW i ich klientami - od lipca 2006 roku.  W 2010 r. grupa opublikowała praktykę w zakresie stosowania mechanizmu Hold Release. W 2011 r. przygotowano Rekomendację w zakresie stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozrachunku.

CA NMPG PL

Grupa CA NMPG zajmuje się opracowaniem krajowych standardów rynkowych w zakresie realizacji praw z papierów wartościowych. Na przełomie 2007/2008  roku Grupa zatwierdziła praktyki rynkowe dla wypłaty dywidendy, odsetek i wykupu papierów dłużnych w terminie ich zapadalności. Praktyki te dotyczą wymiany komunikatów zgodnych z normą ISO15022 pomiędzy uczestnikami KDPW i ich klientami.  Dokument "POLAND - CORPORATE ACTIONS - ISO 15022 - Communication between local custodians and their clients" został opublikowany w marcu 2008 r.  na stronie internetowej SMPG.

W 2011 r. przedstawiciele KDPW pracujący w NMPG CA PL zajmowali się opracowaniem praktyki rynkowej zgodnej z normą ISO 15022 w zakresie realizacji prawa poboru na rynku polskim.

SMPG CA – Securities Market Practice Group Corporate Action

SMPG CA została powołana w celu przygotowania globalnych praktyk rynkowych  w zakresie stosowania normy  ISO 150222 w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.  Obecnie, ze względu na złożoność zagadnień dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych tworzone są zespoły, które będą pracowały m.in. nad zagadnieniami związanymi z podatkami (Tax Subgroups), obsługą walnych zgromadzeń (Proxy Subgroup) oraz stosowaniem normy  ISO 20022 (ISO 20022 Subgroup).  Efektem prac grupy są 4 dokumenty opublikowane w 2011 r. poświęcone różnym aspektom globalnej praktyki rynkowej:

• SMPG Corporate Actions Global Market Practice  - Part 1
• SMG CA Global Market Practice –Part2 for Standards Release
• SMPG CA Global Market Practice Part 3
• SMPG Corporate Actions Event Templates


SMPG S&R – Securities Market Practice Group Settlement and Reconciliation

Głównym zadaniem grupy jest opracowywanie praktyk rynkowych w zakresie procesów biznesowych związanych z wymianą komunikatów pomiędzy instytucjami finansowymi w obszarze rozrachunku papierów wartościowych. Grupa opracowała ponad 20 praktyk związanych z takimi zagadnieniami jak: podstawowe elementy instrukcji rozrachunku, wyciągi, transakcje REPO, pożyczki papierów wartościowych itp.
W 2011 r. prace Grupy koncentrowały się na dostosowaniu praktyk do standardu ISO20022 oraz omawianiu zmian postulowanych przez poszczególnych członków grupy, w tym m.in. potrzeb zgłaszanych przez twórców systemu T2S.

Ostatnia aktualizacja:02-01-2012 Do góry