Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:Grupa KDPW obniża opłaty, by wesprzeć rozwój rynku kapitałowego

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 br. Krajowy Depozyt wprowadzi 12 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji i rejestracji papierów wartościowych. Ponadto w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. obowiązuje czasowa obniżka opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. Z kolei izba rozliczeniowa KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy KDPW, zdecydowała o przedłużeniu czasowych obniżek i zwolnień z opłat rozliczeniowych dla wybranych transakcji w okresie od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
Łączna szacowana wartość powyższych obniżek opłat w KDPW i KDPW_CCP wyniesie ponad 5,3 mln zł.

- "Infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW polega nie tylko na dostarczaniu uczestnikom rynku finansowego niezawodnych usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych, ale także kształtowaniu polityki opłat wspierającej rozwój tego rynku i podmiotów działających na nim. Dlatego zdecydowaliśmy o czasowej obniżce kilkunastu opłat w obszarze rozliczeń, rozrachunku oraz rejestracji papierów wartościowych" – powiedział Maciej Trybuchowski, Prezes KDPW i KDPW_CCP.

Czasowe obniżki opłat w KDPW
Obniżki opłat z tytułu rozrachunku transakcji pozwolą na oszczędności domom i biurom maklerskim oraz bankom, zaś obniżki w zakresie rejestracji papierów wartościowych – emitentom i TFI. Łączna szacowana wartość obniżek wyniesie 4,2 mln zł w okresie IV kwartału 2022 roku.
Obowiązująca w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. czasowa obniżka opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy albo dochodów funduszu inwestycyjnego pozwoli emitentom i agentom płatniczym na oszczędności rzędu 350 tys. zł.

Obniżki i zwolnienia z opłat w KDPW_CCP
W okresie od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r. następuje przedłużenie czasowej obniżki:
  • opłat rozliczeniowych dla podmiotów objętych programami: HVP, HVP+ oraz HVF*;
  • opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych dla animatorów rynku;
  • opłat za rejestrację transakcji/transfer pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe.
W tym samym okresie następuje przedłużenie czasowego zwolnienia z opłat rozliczeniowych dla animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym.
Łączna szacowana wartość obniżek w powyższym okresie wyniesie ok. 780 tys. zł.

Do końca 2022 r. zwolnieniem z opłat objęte są także rozliczenia transakcji repo zawieranych na BondSpot.

Grupa KDPW, jako kluczowa instytucja infrastrukturalna, aktywnie wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników. Realizując strategię polegającą na zwiększaniu skali działalności, poprzez dywersyfikację przychodów i wprowadzanie nowych usług, systematycznie obniża opłaty, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku.

* HVP – program High Volume Provider; HVP+ - program uzupełniający High Volume Providers; HVF – program High Volume Funds. Programy GPW skierowane do osób prawnych, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych wyłącznie na rachunek własny.