Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opis usługi Repozytorium Transakcji funkcjonującej do 22.01.14

Na podstawie art. 48 ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dodanego nowelizacją ustawy wprowadzającą zapisy dotyczące nowacji rozliczeniowej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych może, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, gromadzić i przechowywać informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz informacje dotyczące tych instrumentów.


Uruchomienie repozytorium transakcji w KDPW nastąpiło 2 listopada 2012 r.  Do 22 stycznia 2014 r. funkcjonowało ono w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji przyjęty przez Zarząd KDPW w październiku 2012, który określał m.in. kwestie związane z uczestnictwem w repozytorium, zasady identyfikacji kontrahentów oraz transakcji. Po przyjęciu przez Komisję Europejską standardów technicznych rozpoczął się proces dostosowywania regulacji oraz narzędzi informatycznych repozytorium transakcji do wymogów wyznaczonych w tych standardach.
W pierwszym etapie Repozytorium funkcjonowało w oparciu o aplikację dostępną przez stronę internetową KDPW, która zapewniała:

  • obsługę elektronicznych certyfikatów bezpieczeństwa
  • rejestrację pojedyńczej transakcji
  • rejestrację zestawu informacji o wielu transakcjach w oparciu o zbiór w formacie XML
  • przegląd/modyfikację/usunięcie transakcji zarejestrowanych przez Uczestnika repozytorium.
W pierwszym etapie funkcjonowania zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium było zwolnione z opłat.

 


 

Ostatnia aktualizacja:08-05-2014 Do góry