Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

20 grudnia 2021 r.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończył się drugi etap wdrożenia GUI ARM, aplikacji udostępnianej za pośrednictwem portalu dostępowego https://online.kdpw.pl. W ramach wdrożenia dodane zostały dwie nowe funkcjonalności, tj. formularz pozwalający na ręczne wprowadzenie danych do systemu ARM KDPW oraz analityka do faktur.
Wdrożenie formularza nie wpływa na działanie dotychczasowych kanałów raportowania, w związku z czym nie wymaga żadnych zmian w obecnie funkcjonujących procesach po Państwa stronie.
Formularz jest dodatkową opcją przekazywania raportów i mogą Państwo od dziś z niego korzystać w zależności od Państwa potrzeb.
Tym samym interfejsy do usługi ARM osiągnęły docelowy model i opierają się na następujących kanałach:
  • raportowanie A2A – wymiana komunikatów XML za pośrednictwem MQ
  • raportowanie U2A za pośrednictwem GUI ARM: 
    • wczytywanie uprzednio przygotowanych plików XML; 
    • wprowadzanie szczegółów raportu za pośrednictwem formularza.
Z kolei analityka do faktur jest wykazem pozwalającym na weryfikację zgodności pobranych opłat z typem uczestnictwa oraz z liczbą przekazanych raportów.
Rozwijamy się dla Państwa i wierzymy, że nowe funkcjonalności GUI ARM spotkają się z Państwa uznaniem.
Zachęcamy również do zapoznania się ze zaktualizowaną Instrukcją użytkownika GUI ARM.

21 czerwca 2021 r.
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy informację o zmianach Regulaminu ARM, które wejdą w życie dnia 5 lipca 2021 r. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 817/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM.
Tym samym w kanale U2A od dnia 5 lipca do końca  września br. będą funkcjonować dwa interfejsy, nowa aplikacja ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (czyli GUI do systemu ARM) oraz dotychczasowa ESDIweb.
Od dnia 1 października 2021 r. komunikacja uczestników ARM z systemem ARM w ramach kanału U2A będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem GUI.
Mając na uwadze powyższe zachęcamy osoby upoważnione przez uczestników ARM do występowania przez konto dostępowe w aplikacji https://online.kdpw.pl o rolę administratora w usłudze ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, czyli osobę upoważnioną do posiadania dostępu do udzielania innym osobom dalszych pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z systemem ARM, a także do odwoływania takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do systemu ARM. Możliwość występowania o rolę administratora zostanie udostępniona 5 lipca 2021 r. wraz z wejściem w życie zmian do Regulaminu ARM.
W celu zachowania ciągłości dostępu do systemu ARM w kanale U2A prosimy o składanie wniosków bez zbędnej zwłoki, tak aby z końcem września br. posiadali Państwo możliwość samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników GUI do systemu ARM.

Zwracamy Państwa uwagę, iż do zmienionego Regulaminu ARM wprowadzony został również zapis pozwalający na przekazanie informacji o dokonanej zmianie Regulaminu ARM, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zgodnie z nowymi zapisami, informację o zmianie Regulaminu ARM dostarczoną na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji ARM, uznaje się za skutecznie doręczoną temu uczestnikowi.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniona zostanie także stawka opłaty maksymalnej z tytułu uczestnictwa oraz zgłoszeń, tzw. CAP. Nowa maksymalna opłata wynosić będzie 3650 PLN netto. Opłata ta obowiązuje do poziomu 1 miliona zgłoszeń w miesiącu składanych w imieniu danej firmy inwestycyjnej. Powyżej tego wolumenu, za każde zgłoszenie naliczana będzie opłata 0,001 PLN netto. Zmiana stawki oraz zasad naliczania CAP podyktowana jest znacznym wzrostem wolumenów raportów przetwarzanych przez ARM KDPW w latach 2020 i 2021.

17 marca 2020 r.
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy informację o zmianach Regulaminu ARM, które wejdą w życie dnia 1 kwietnia 2020 r. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 225/2020 z dnia 17 marca 2020 r., zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM.
Ostatnia aktualizacja:11-08-2022 Do góry