Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dokumentacja systemu

 
DOKUMENTACJA SYSTEMU
Specyfikacja systemu do obsługi ARM - tryby raportowania oraz wymagania techniczne dla usługi ARM
System ARM - raportowanie w trybie RT
Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM
Zasady walidacji danych dla danych o transakcjach zgodnie z MiFIR
Diagramy przepływów komunikatów
Schematy przepływów statusów
Wzór deklaracji zmiany systemu komunikacji elektronicznej
Formularz certyfikacyjny A2A
Informacje o dostępności infrastruktury MQ
TERMINY
Terminy na wykonywanie czynności określonych Regulaminem ARM, w szczególności terminy, w których komunikaty powinny być przekazywane przez uczestników:
  • w przypadku raportów przekazywanych do innych organów nadzoru niż UKNF, o których mowa w § 10 ust. 2: T+1 do godz. 17:00, gdzie dzień T oznacza dzień zawarcia transakcji,
  • w przypadku raportów budowanych na podstawie danych otrzymanych z systemów obrotu, o których mowa w § 9 ust. 5: T+1 do godz. 14:00, gdzie dzień T oznacza dzień zawarcia transakcji w systemie obrotu.

DOKUMENTACJA KOMUNIKATÓW
Komunikacja pomiędzy ARM a Nadzorcami bazuje na opublikowanych przez ESMA komunikatach ISO20022
 Komunikaty opracowane przez ESMA
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
auth.016.001.01* raport – wersja podstawowa – składany przez ARM do Nadzorcy (służy również jako komunikat notyfikacyjny przekazywany do uczestnika w chwili składania raportu do Nadzorcy      
auth.031.001.01*  status raportu otrzymywany przez ARM od Nadzorcy      
head.001.001.01  nagłówek BAH (business application header)      
head.003.001.01  nagłówek pliku     
Dokumentacja komunikatów opracowanych przez ESMA jest dostępna również w serwisie mystandards.com na witrynie ESMA.
Komunikaty auth.016 i auth.031 zostały zatwierdzone i opublikowane na stronach iso20022.
MiFIR Transaction Reporting Technical Reporting Instructions- Zasady stosowania nagłówków head.001.001.01 i head.003.001.01

 Komunikaty własne ARM powołane do wymiany informacji między ARM a Uczestnikami
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
auth.rpt.001.01 zgłoszenie szczegółów transakcji      
auth.rpt.001.01 zgłoszenie szczegółów transakcji - przykład zgodny z kryteriami kontroli K019 i K020 - obowiązuje od 5 listopada 2018 r.
auth.str.001.01 komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.001.01      
auth.clt.001.01  komunikat służący do przekazywanych danych osobowych      
auth.stc.001.01  komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.clt.001.01      
auth.enr.001.01 komunikat służący do przekazania dodatkowych informacji transakcyjnych, których ARM nie pobierze z systemów GPW/KDPW      
auth.ste.001.01 komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.enr.001.01      
 
 Komunikat xml wykorzystywany do raportowania w KDPW_TR pod MiFIR
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
trar.ins.001.04  Komunikat zgłoszenia do Repozytorium      
Ostatnia aktualizacja:11-10-2021 Do góry